Aktualności

By | 23 grudnia 2016

05.10.2017 r. Ruszyła II tura projektu „Program Aktywizacji Młodych”. Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

plakat-program-aktywizacji-mlodych-1


30.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2017 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o., Al. Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 30.01.2017 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


27.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.01.2017 r. dotyczącego realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w miejscowości Ostrów Wielkopolski w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15, wpłynęły następujące oferty:

I – Rozwojownia Urszula Skrok – Kuczera,

II – Perspektywa Sp. z o. o.,

III – Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Perspektywa Sp. z o.o. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.


20.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 12.01.2017 r. dotyczącego realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w miejscowości Konin w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15, wpłynęły następujące oferty:

I – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie,

II – Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”,

III – GRANTLAB.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.


19.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Ostrów Wielkopolski w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15 planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu (UP). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w terminach: konsultacje indywidualne połączone z opracowaniem IPD: styczeń – luty 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + część ofertowa

Część ofertowa


18.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: luty 2017 – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa


12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Konin w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15 planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu (UP). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w terminach: konsultacje indywidualne połączone z opracowaniem IPD: styczeń – luty 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + część ofertowa

Część ofertowa


05.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania Szkoleń zawodowych kończących się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym okresie styczeń – luty 2017r., na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Konsorcjum firm: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, lok. 18A, 20 – 037 Lublin; Joanna Mirowska – Wieczorek, ul. Sławinkowska 120a, 20 – 810 Lublin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED ul. Szewska 6A, 20 – 087 Lublin

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 5.01.2017 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


28.12.2016 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 15.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.


28.12.2016 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Doradców zawodowych gotowych do realizacji Konsultacji Indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

CITYSCHOOL s. c., ul. Hoża 66/68, 00 – 682 Warszawa

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym rozeznaniu rynku do 27.12.2016 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


23.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych kończących się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie styczeń – luty 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa


15.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie styczeń 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradców zawodowych gotowych do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + ofertowa

Część ofertowa


15.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: grudzień 2016 – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *