O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
realizuje na terenie województwa śląskiego projekt

„Akademia zawodowego sukcesu”

do którego zaprasza:

 

80 osób powyżej 30 roku życia (48 kobiet, 32 mężczyzn), 10 – biernych zawodowo, 70 – bezrobotnych (w tym 14 długotrwale bezrobotnych), które zamieszkują lub uczą się w województwie śląskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i należą do grupy znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku:


 

• osoby powyżej 50 roku życia;

 

• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)

 

• osoby niepełnosprawne

 

• osoby długotrwale bezrobotne

 

• osoby o niskich kwalifikacjach

 

 

Cel zostanie zrealizowany w okresie 01.09.2016 – 31.08.2017, przyczyniając się do podniesienia aktywności zawodowej i zdolności do zatrudniania.

 

 

W ramach projektu „Akademia zawodowego sukcesu” oferujemy:

 

1. Indywidualne doradztwo zawodowe – 6 h na UP

 

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 9 h na UP

 

3. Szkolenie zawodowe – 120 h na grupę (15 spotkań)

 

• operator obrabiarek CNC

 

• spedytor

 

• monter ociepleń budynków

 

• sortowacz surowców wtórnych

 

• pracownik call center

 

• rejestrator medyczny

 

4. Pośrednictwo pracy – 6 h na UP

 

5. Staż zawodowy (3 miesiące) – 40 h / tydzień (w przypadku osób niepełnosprawnych – 35 h / tydzień)

 

 

 

Wartość projektu: 912 555, 00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 775 671,75 PLN.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.