O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego

 

„Akademia kwalifikacji”

 

Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0057/16

 Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r

 

Głównym założeniem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez zdobycie szeregu nowych kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem dolnośląskiego rynku pracy przez 60 osób pozostających bez zatrudnienia( bezrobotnych i biernych zawodowo; min. 36 kobiet), w wieku powyżej 30 roku życia (50 osób) i po 50 r.ż (min.10 os.), osoby niepełnosprawne i posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, zamieszkałych dolnośląskie powiaty: lubański, jeleniogórski i złotoryjski.

 

 W ramach projektu zostanie udzielone kompleksowe wsparcie i pobudzanie aktywności zawodowej poprzez:

 

• Indywidualne doradztwo zawodowe (tworzenie Indywidualnych Planów Działania)


• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

• Szkolenia zawodowe z uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu, z zakresu:
- Specjalista ds. opieki nad osobami starszymi i zależnymi
- Magazynier
- Przedstawiciel handlowy
- Specjalista ds. transportu i spedycji

 

• 3 miesięczne płatne staże zawodowe

 

• Pośrednictwo pracy


Uczestnikom projektu zapewnimy:

 

• Stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych,

• Stypendium stażowe,

• Refundację zwrotu kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia,

• Profesjonalną kadrę doradców oraz trenerów


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Wartość projektu: 965 781, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 820 913,85 zł