HARMONOGRAMY

przez | 2 listopada 2022

Harmonogramy realizacji zajęć w ramach:

Zadanie 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne

DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW 

 GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA
Grupa nr 1+2 Górowo Iławeckie Harmonogram-I tura-Zad.1-Diagnoza
Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Harmonogram-II tura-Zad. 1-Diagnoza
Grupa nr 4 Piecki Harmonogram-Gr 4-Zad. 1-Diagnoza potrzeb
Grupa nr 5 Biskupiec Harmonogram-Gr 5-Zad. 1-Diagnoza potrzeb

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

 GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA
Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Harmonogram-Gr 1-Poradnictwo psychologiczne
Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Gr 2-Harmonogram-Poradnictwo psychologiczne
Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Gr 3-Harmonogram-Poradnictwo psychologiczne
Grupa nr 4 Piecki Gr 4-Harmonogram-Poradnictwo psychologiczne
Grupa nr 5 Biskupiec Gr 5-Harmonogram-Poradnictwo psychologiczne

Zadanie 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego

 GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA
Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 1-Zad. 2
Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 2-Zad. 2
Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 3-Zad.2
Grupa nr 4 Piecki Harmonogram zajęć-Grupa nr 4
Grupa nr 5 Biskupiec Harmonogram zajęć-Grupa nr 5

Zadanie 3. Trening kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową

 GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA
Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 1-Zad. 3
Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 2-Zad. 3
Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 3-Zad.3
Grupa nr 4 Piecki Harmonogram zajęć-Grupa nr 4
Grupa nr 5 Biskupiec Harmonogram zajęć-Grupa nr 5

Zadanie 4. Szkolenia zawodowe

 GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA
Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 1-Zad. 4
Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 2-Zad. 4
Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 3-Zad.4.
Grupa nr 4 Piecki Harmonogram zajęć-Grupa nr 4
Grupa nr 5 Biskupiec Harmonogram zajęć-Grupa nr 5

Zadanie 5. Indywidualne i kompleksowe Pośrednictwo pracy

 GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA
Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Gr 1-Harmonogram-Pośrednictwo pracy
Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Gr 2-Harmonogram-Pośrednictwo pracy
Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Gr 3-Harmonogram-Pośrednictwo pracy
Grupa nr 4 Piecki
Grupa nr 5 Biskupiec