DOKUMENTY DO POBRANIA

przez | 27 września 2022

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

REGULAMIN PROJEKTU
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POBIERZ

Dokumenty zgłoszeniowe:

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
Formularz zgłoszeniowy POBIERZ
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej POBIERZ
Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej POBIERZ
Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ POBIERZ
Formularz potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami POBIERZ

Dokumenty do zwrotu kosztów dojazdu:

DOKUMENTY DO ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia POBIERZ
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy POBIERZ
Zaświadczenie od przewoźnika POBIERZ