Do pobrania

przez | 20 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie “Szansa na lepsze jutro”. W tej zakładce znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne do pobrania. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych , pocztą, mailowo, osobiście w biurze projektu lub w siedzibie Beneficjenta (ul. Skromna 5, 20-704 Lublin). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu.


SnLJ – Regulamin Projektu – 01.03.2022

SnLJ – zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy

SnLJ – zał. 2 – Oświadczenie o grupie docelowej

SnLJ – zał. 3 – Zobowiązanie do rejestracji w PUP

SnLJ – zał. 4 – Oświadczenie o podwójnym finansowaniu

SnLJ – zał. 5 – Ankieta dla osób z niepełnosprawnością


Dokumenty do pobrania związane ze stypendium oraz zwrotami kosztów dojazdu:

SnLJ – zał. 6 – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

SnLJ – zał. 7 – Wniosek o ZKD na zajęcia

SnLJ – zał. 8 – Wniosek o ZKD na staż

SnLJ – zał. 9 – Zaświadczenie od przewoźnika o kosztach przejazdu