AKTUALNOŚCI

przez | 23 października 2020

02.06.2021

Szanowni Państwo,
W dniu 04.06.2021 Biuro Projektu będzie zamknięte.

06.05.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z Pandemią COVID-19, w trakcie wszystkich zadań projektu “Cała na przód!”, zapewnione będą wszelki środki ostrożności:

 1. dezynfekcję/czyszczenie powierzchni wspólnych (przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych),
  z którymi stykają się Uczestnicy/czki szkolenia, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni stolików oraz stanowisk środkiem do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym;
 2. zapewnienie jednorazowych rękawiczek ochronnych dla każdego UP lub środka do dezynfekcji rąk
  o działaniu wirusobójczym; zapewnienie maseczek ochronnych dla UP i trenera;
 3. organizację stanowisk z zachowaniem min. 1,5 metra odległości pomiędzy każdym ze stanowisk;
 4. zachowanie odległości min. 1,5 metra od rozmówcy w trakcie realizacji zajęć;
 5. dopilnowanie, aby każdy z UP używał wyłącznie własnego długopisu do podpisywania listy obecności i innych dokumentów;
 6. regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia obowiązkowo przed zajęciami, w trakcie oraz po ich zakończeniu;
 7. zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla UP poprzez: zapewnienie płynnego mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz ręczników papierowych jednorazowych, wywieszenie instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Obowiązuje zakaz używania suszarek do rąk;
 8. wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę
  w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;
 9. przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

05.05.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż kolejna grupa rozpoczyna Szkolenie zawodowe p.n.

„Budownictwo ekologiczne”

 

 

19.04.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż kolejne dwie grupy rozpoczyna Szkolenie zawodowe p.n.

“Pracownik biurowy zielone biuro”.

01.04.2021

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

27.03.2021

Szanowni Państwo/ Drodzy Uczestnicy/czki Projektu

W związku z ogłoszeniem na terytorium Polski od dnia 27.03.2021 roku obostrzeń wszystkie zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania.

 

 

26.02.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z Pandemią COVID-19, w trakcie wszystkich zadań projektu “Cała na przód!”, zapewnione będą wszelki środki ostrożności:

 1.  dezynfekcję/czyszczenie powierzchni wspólnych (przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych),
  z którymi stykają się Uczestnicy/czki szkolenia, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni stolików oraz stanowisk środkiem do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym;
 2.  zapewnienie jednorazowych rękawiczek ochronnych dla każdego UP lub środka do dezynfekcji rąk
  o działaniu wirusobójczym; zapewnienie maseczek ochronnych dla UP i trenera;
 3.  organizację stanowisk z zachowaniem min. 1,5 metra odległości pomiędzy każdym ze stanowisk;
 4.  zachowanie odległości min. 1,5 metra od rozmówcy w trakcie realizacji zajęć;
 5.  dopilnowanie, aby każdy z UP używał wyłącznie własnego długopisu do podpisywania listy obecności i innych dokumentów;
 6.  regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia obowiązkowo przed zajęciami, w trakcie oraz po ich zakończeniu;
 7.  zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla UP poprzez: zapewnienie płynnego mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz ręczników papierowych jednorazowych, wywieszenie instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Obowiązuje zakaz używania suszarek do rąk;
 8.  wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę
  w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;
 9. przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

04.01.2021

Szanowni Państwo, w Nowym Roku 2021, życzymy Wam sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Oby nadchodzący rok był okazją do realizacji założonych celów i planów.

Zespół Projektu.

01.12.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż kolejna grupa rozpoczyna Szkolenie zawodowe p.n.

“Pracownik biurowy zielone biuro”.

12.11.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż kolejna grupa rozpoczyna Szkolenie zawodowe p.n.

“Pracownik biurowy zielone biuro”.

23.10.2020

Szanowni Państwo/ Drodzy Uczestnicy/czki Projektu

W związku z ogłoszeniem na terytorium Polski od dnia 24.10.2020 roku czerwonej strefy oraz w związku z wejściem w życie dodatkowych obostrzeń z tym związanych od soboty (24.10.2020) wszystkie zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania.

1.09.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż kolejna grupy rozpoczyna Szkolenie zawodowe p.n.

“Monter ds. Odnawialnych źródeł energii”.

Zespół Projektu

17.08.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z Pandemią COVID-19, w trakcie wszystkich zadań projektu “Cała na przód!”, zapewnione będą wszelki środki ostrożności:

 1.  dezynfekcję/czyszczenie powierzchni wspólnych (przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych),
  z którymi stykają się Uczestnicy/czki szkolenia, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni stolików oraz stanowisk środkiem do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym;
 2.  zapewnienie jednorazowych rękawiczek ochronnych dla każdego UP lub środka do dezynfekcji rąk
  o działaniu wirusobójczym; zapewnienie maseczek ochronnych dla UP i trenera;
 3.  organizację stanowisk z zachowaniem min. 1,5 metra odległości pomiędzy każdym ze stanowisk;
 4.  zachowanie odległości min. 1,5 metra od rozmówcy w trakcie realizacji zajęć;
 5.  dopilnowanie, aby każdy z UP używał wyłącznie własnego długopisu do podpisywania listy obecności i innych dokumentów;
 6.  regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia obowiązkowo przed zajęciami, w trakcie oraz po ich zakończeniu;
 7.  zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla UP poprzez: zapewnienie płynnego mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz ręczników papierowych jednorazowych, wywieszenie instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Obowiązuje zakaz używania suszarek do rąk;
 8.  wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę
  w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;
 9. przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

07.08.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż kolejne grupy rozpoczynają Szkolenia zawodowe p.n.

“Pracownik biurowy zielone biuro”.

Zespół Projektu

03.08.2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności dostosowania się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

13.07.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że pierwsza grupa rozpoczyna Szkolenie zawodowe p.n. “Pracownik biurowy zielone biuro”.

Zespół Projektu

30.06.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy rozpoczynają spotkania z Psychologiem w ramach zadania: Poradnictwo Psychologiczne.

Zespół Projektu

26.05.2020

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy rozpoczynają spotkania z Doradcami zawodowymi w ramach zadania: Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.

Zespół Projektu

06.05.2020

Szanowni Państwo,
Kontynuujemy nabór uczestników do projektu. Zachęcamy do udziału w projekcie.

Zespół Projektu

08.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Zespół Projektu

27.03.2020r.

Rekrutacja do projektu nadal trwa, mogą Państwo kontaktować się z Zespołem Projektu telefonicznie pod nr tel. 699 670 281 oraz mailowo: calanaprzod@okcjo.com.pl

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać w zakładce pod adresem https://projektyokcjo.pl/2020/01/01/dokumenty-rekrutacyjne-39/

W przypadku braku możliwości wydruku dokumentów prosimy o kontakt, prześlemy komplet dokumentów w wersji papierowej na wskazany adres.

Skany lub zdjęcia wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów można przesłać na adres mailowy. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą tradycyjną.

13.03.2020r.

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem zalecamy ograniczenie wizyt w Biurze Projektu. Prosimy o kontakt z Zespołem Projektu drogą mailową, bądź telefonicznie.

Prosimy o obserwowanie naszej strony internetowej, będziemy publikować dalsze komunikaty dotyczące tej sytuacji.

21.02.2020r.

Projekt „Cała na przód!” RPLU.10.04.00-06-0038/18 podlega ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz  jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

3.01.2020r.

Zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenia ich do nas. W razie niejasności zapraszamy do naszego Biura Projektu znajdującego się przy ul. Skromnej 5 w Lublinie

lub kontakt pod numerem telefonu 699-670-281