Rozeznanie rynku

przez | 23 stycznia 2020

23.01.2020 r.

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – edycja II” nr projektu RPWP.08.02.00-30-0078/18 planuje zakup:

1. Podręczników (wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD) do nauki języka angielskiego w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych np. New Total English, English File lub równoważnych na poziomach:

  1. A1 w maksymalnej ilości 48 zestawów,
  2. A2 w maksymalnej ilości 36 zestawów,
  3. B1 w maksymalnej ilości 24 zestawów.

2. Podręczników (wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD) do nauki języka niemieckiego w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych np. Menschen, Aussichten lub równoważnych na poziomach:

  1. A1 w maksymalnej ilości 24 zestawów,
  2. A2 w maksymalnej ilości 24 zestawów,
  3. B1 w maksymalnej ilości 12 zestawów.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

Zakup ten będzie dokonywany sukcesywnie wraz z uruchamianiem szkoleń dla kolejnych grup szkoleniowych, w przedziale od lutego 2020 r. do października 2020 roku.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników łącznie z ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1 oraz do nauki języka niemieckiego na poziomach A1, A2, B1. Istnieje możliwość złożenia wyceny całościowej dotyczącej zestawów na język niemiecki i angielski, jak również wyceny częściowej dotyczącej tylko jednego ze wskazanych języków.

Prosimy o składanie kompleksowych wycen z proponowaną ceną brutto jednego zestawu – podręcznik + ćwiczenia + płyta CD na każdym wskazanym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  kompetencje.kluczowe2@okcjo.com.pl

Wyceny należy składać do dnia 30.01.2020 r. do godziny 14:00.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę i nie zobowiązuje do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem, który złożył ofertę.

Przykładowa wycena:

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena brutto…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena brutto…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena brutto…………………….

Język niemiecki:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena brutto…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena brutto…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena brutto…………………….