Komunikat dla Uczestników kończących staże zawodowe

przez | 2 września 2019

Witamy,

pragniemy przypomnieć Uczestnikom kończącym staże o  terminowym dostarczeniu dokumentów po zakończeniu stażu u pracodawców:

  • opinii pracodawcy (wypełnionej na wzorze przekazanym przez Zespół Projektu);
  • wypełnionego i podpisanego dziennika stażu;
  •  list obecności za ostatni miesiąc stażu.

Prosimy, aby dokumenty niezwłocznie dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu lub pocztą na adres biura. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Projektu – 502 477 634.

Dziękujemy za współpracę wszystkim pracodawcom!