Zakończyliśmy rekrutację do udziału w projekcie

przez | 5 lipca 2019

05.07.2019 r.

Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyła obrady ostatnia komisja rekrutacyjna. Jednocześnie na podstawie złożonych dokumentów zakwalifikowano do udziału w projekcie ostatnich 13 osób spełniających wymogi oceny formalnej oraz merytorycznej. Kandydaci do projektu zostali poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Tym samym zakończyliśmy rekrutację do udziału w projekcie i nie przyjmujemy już kolejnych zgłoszeń – mamy nadzieję, że wszystkich 108 Uczestników i Uczestników osiągnie swoje cele zawodowe i edukacyjne dzięki udziałowi w projekcie!