Aktualności

przez | 28 czerwca 2019

 


28.06.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 4–NABYWANIE LUB UZUPEŁNIANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ ODBYCIE STAŻU ZAWODOWEGO dla ostatnich 15 stażystów z grup 5,6,7 i 8.

Harmonogram stażowy – gr. 5,6,7,8

 


14. 06.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 3 –KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY dla grupy 5 w Skulsku (Lisewo) oraz grupy 6 i 7 w Chodzieży.

Harmonogram pośrednictwo pracy- gr. 5

Harmonogramy pośrednictwa pracy gr. 6 i 7


12.06.2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 033,70 zł .

 05.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 06.06.2019 zmieni się miejsce odbywania szkoleń dla grupy 6 i 7 w Chodzieży.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram.

Harmonogramy szkolenie – gr. 6 i 7 Chodzież

 


27.05.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 2 –SZKOLENIE ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM dla grupy 6 i 7 w Chodzieży.

Harmonogramy szkolenie – gr. 6 i 7 Chodzież


24.05.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 2 –SZKOLENIE ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM dla grupy 8 w Jarocinie.

Harmonogram szkolenie gr. 8 JAROCIN


17.05.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 2 –SZKOLENIE ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM dla grupy 5 w Skulsku.

Harmonogram szkolenie gr.5 -Skulsk


10.05.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 3 –KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY dla grupy 8 w Jarocinie.

Harmonogram POŚREDNICTWO PRACY gr. 8 Jarocin


29.04.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 4–NABYWANIE LUB UZUPEŁNIANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ ODBYCIE STAŻU ZAWODOWEGO.

Harmonogram stażowy – gr. 4


29.04.2019

 

 

Harmonogram gr. 4 -Pleszew-pośrednictwo pracy18.04.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 4–NABYWANIE LUB UZUPEŁNIANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ ODBYCIE STAŻU ZAWODOWEGO.

Harmonogram stażowy – gr.2 i 3


12.04.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 3 –KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY dla grupy 3 w Lisewie (Skulsku).

Harmonogram grupa III pośrednictwo-Skulsk


09.04.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 3 –KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY dla grupy 2 w Lisewie (Skulsku).

Harmonogram grupa II-pośrednictwo pracy


02.04.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla grupy w Skulsku (Lisewo).

harmonogram gr.5 IPD


01.04.2019
Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla grupy w Jarocinie.

Harmonogram IPD gr. 8 Jarocin


26.03.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla dwóch grup w Chodzieży.

Harmonogram IPD – gr. 6

Harmonogram IPD – gr. 7


25.03.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 2 –SZKOLENIE ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM dla grupy 4 w Pleszewie.

Harmonogram szkolenie -pracownik gospodarczy-Pleszew gr.4


22.03.2019
Szanowni Państwo,
Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do projektu „W dobrą stronę”.

Poniżej prezentujemy wyniki zrekrutowanych ostatnich czterech grup w Skulsku, Chodzieży (2 grupy) i Jarocinie.

lista uczestników – V grupa

lista uczestników – VI grupa

lista uczestników – VII grupa

lista uczestników – VIII grupa


12.03.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 2 –SZKOLENIE ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM dla grupy 2 i 3 w Skulsku.

Harmonogram szkolenie -pracownik biurowy gr. 2

Harmonogram szkolenie 3 gr – pracownik gospodrczy


08.02.2019
Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla grupy 4 w Pleszewie.

harmonogram IPD – IV grupa


05.02.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla grupy 3 w Lisewo (Skulsk).

Harmonogram IPD – grupa III


01.02.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla grupy 2 w Lisewo (Skulsk).

Harmonogram IPD – II grupa


31.01.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 4–NABYWANIE LUB UZUPEŁNIANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ ODBYCIE STAŻU ZAWODOWEGO.

Harmonogram stażowy – gr.1


30.01.2019
Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji czwartej grupy do projektu „W dobrą stronę”.
lista uczestników – IV grupa

lista uczestników – IV grupa


29.01.2019
Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji trzeciej grupy do projektu „W dobrą stronę”.

lista uczestników – III grupa


25.01.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji drugiej grupy do projektu „W dobrą stronę”.

lista uczestników – II grupa


18.01.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 3 –KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY dla grupy 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

Harmonogram POŚREDNICTWA PRACY- GR.1


14.12.2018

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 2 –SZKOLENIE ZAWODOWE WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM dla grupy 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

Harmonogram szkolenie zawodowe- Gr. I


26.10.2018

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA (IPD) dla grupy 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

Harmonogram IPD gr. 1

 


19.10.2018

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji pierwszej grupy do projektu „W dobrą stronę”.

lista uczestników – I grupa

 


09.10.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „W dobrą stronę”. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Wzory dokumentów dla osób zgłaszających chęć udziału w projekcie znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.


12.09.2018

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projektu ” W dobrą stronę”


04.09.2018

Szanowni Państwo,
informujemy o trwającej rekrutacji do projektu „W dobrą stronę” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.

Pytania proszę kierować pod adres e-mail: wdobrastrone@okcjo.com.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 699 670 226. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Państwu Kadra Projektu.