Aktualności

przez | 6 czerwca 2019

06.06.2019

“Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 033,70 zł .”


10.05.2019

Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.


16.04.2019

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
oraz smacznego święconego jajka.

Życzy Zespół Projektu


07.02.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Kierunek ponowne zatrudnienie”.
Rekrutacja trwa!! Wypełnij formularz i stań się Uczestnikiem Projektu. Dokumenty możesz złożyć m.in. listownie lub elektronicznie.

Zespół Projektu


08.01.2019

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy ostateczną Listę wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego:

1. 4/06/2018
2. 10/06/2018
3. 9/06/2018
4. 11/06/2018
5. 7/06/2018
6. 15/06/2018
7. 3/06/2018
8. 12/06/2018
9. 13/06/2018
10. 8/06/2018
11. 6/06/2018


21.12.2018

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzymy zdrowia, szczęścia i radości w gronie najbliższej rodziny.
Zespół Projektu


24.11.2018

Chcieli byśmy poinformować Uczestników Projektu z ścieżki dotacyjnej o składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. W razie problemów z uzupełnieniem wniosków Zespół projektu jest do Państwa dyspozycji.


10.10.2018
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Kierunek ponowne zatrudnienie”.
Rekrutacja trwa!! Wypełnij formularz i stań się Uczestnikiem Projektu. Dokumenty możesz złożyć m.in. listownie lub elektronicznie.
Zespół Projektu

07.09.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Kierunek ponowne zatrudnienie”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.


15.08.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Kierunek ponowne zatrudnienie”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.


18.07.2018

“Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .”


21.06.2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy ostateczną Listę wniosków o udzielenie wsparcia finansowego:

Lp. Numer wniosku Liczba uzyskanych punktów
1. 9 95,5
2. 7 92
3. 4 90
4. 6 87
5. 15 87
6. 11 86,5
7. 8 86,5
8. 10 83
9. 13 82,5
10. 12 80,5
11. 3 69,5
12. 14 68,5
13. 1 63
14. 2 41

————————————————————————————————–

15.06.2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego:

Lp. Numer wniosku Liczba uzyskanych punktów
1. 9 95,5
2. 7 92
3. 4 90
4. 6 87
5. 15 87
6. 11 86,5
7. 8 86,5
8. 10 83
9. 13 82,5
10. 12 80,5
11. 3 73
12. 14 72
13. 1 67,5
14. 2 41

10.06.2018

Szanowni Państwo,

w ramach projektu Kierunek ponowne zatrudnienie jest możliwość uzyskania dodatku relokacyjnego.

Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

– odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km

lub

– czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

– os.będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 m-cy od dn.powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zg.z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS. +

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podst.oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez UP.

Prosimy o zapoznanie się z wnioskiem,

Wniosek_o_przyznanie_dodatku_relokacyjnego

 


01.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków w dniu 14.06.2018 r. przypominamy o dokładnym zapoznaniu sięRegulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem warunków oraz terminów odwołań od oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych przez Państwa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

Poniżej znajdują się karty oceny:

KOF

KOM

Zapraszamy również do zapoznania się z wzorem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej


18.05.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Grupa 1 z Kwidzyna w dniu 21.05.2018 r. rozpocznie zajęcia z doradztwa w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz szkolenie pt. “ABC Przedsiębiorczości”.

 


20.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Grupa 1 zaczynie zajęcia w ramach Zadanie 2. Poradnictwo Psychologiczne w dniu 23.04.2018 r.

 


28.03.2018

Szanowni Państwo,

Życzymy zdrowych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych,

Pełnych nadziei oraz miłości,

Pogodnego nastroju

I najwspanialszych rodzinnych spotkań

Zespół Projektu

 


06.02.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja nadal trwa.

 


14.12.2017r.

Drodzy kandydaci do projektu “Kierunek: ponowne zatrudnienie”  zapraszamy do przesyłania formularzy rekrutacyjnych na wskazany w regulaminie adres.

 


21.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Dokumenty i regulamin dostępny już  na naszej podstronie w zakładce “dokumenty rekrutacyjne”.

 


15.10.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem projektu:

Kierunek_zatrudnienie_25_09_17_A3_8-1

 


 

29.09.2017

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do projektu: “Kierunek: ponowne zatrudnienie”

Chętne osoby zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz zachęcamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
Zespół Projektu