Aktualności

przez | 6 czerwca 2019

 

06.06.2019

“Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. )  zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta   wynosi 861,40 zł co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1033,70 zł .”


10.05.2019

Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.


16.04.2019

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
oraz smacznego święconego jajka.

Życzy Zespół Projektu


01.03.2019

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęło się szkolenie zawodowe z tematyki Pracownik usług kosmetycznych.


04.02.2019

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy zajęcia z doradcą zawodowym.


07.01.2019

Ostateczna lista rankingowa przedłużonego wsparcia pomostowego „Perspektywa na SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17
Numery od 1-6 dostają przedłużone wsparcie pomostowe.

Lp. Numer wniosku
1 2/2018
2 15/2018
3 10/2018
4 6/2018
5 11/2018
6 9/2018
7 12/2018
8 4/2018
9 5/2018
10 13/2018
11 7/2018
12 1/2018


31.12.2018
W związku ze zbliżającymi się świętami i Nowym Rokiem wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu składamy najserdeczniejsze życzenia i powodzenia w rozwoju zawodowym oraz osobistym!


24.11.2018
Chcieli byśmy poinformować Uczestników Projektu z ścieżki dotacyjnej o składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. W razie problemów z uzupełnieniem wniosków Zespół projektu jest do Państwa dyspozycji.


10.10.2018
Miło nam poinformować, że egzamin dla osób po szkoleniu z nabywania kompetencji kluczowych (szkolenie komputerowe) odbędzie się 18.10.2018 na ulicy ul. Królewska 8/30,77-300 Człuchów.


09.09.2018
Szanowni Państwo,
Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji na szkolenia zawodowe zakończone 3 lub 6 miesięcznym stażem do projektu : „Perspektywa na SUKCES”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.
Zapraszamy


10.08.2018
Szanowni Państwo,
Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Perspektywa na SUKCES”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.


18.07.2018
“Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .”


19.06.2018
Ostateczna lista rankingowa KOW„Perspektywa na SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17

Lp. Nr wniosku
1 15/2018
2 10/2018
3 9/2018
4 6/2018
5 2/2018
6 4/2018
7 7/2018
8 13/2018
9 12/2018
10 1/2018
11 11/2018
12 5/2018
13 8/2018
14 14/2018


13.06.2018

Wyniki Komisji Oceny Wniosków „Perspektywa na SUKCES” nr RPPM.05.06.00-22-0033/17

Lp. Nr wniosku
1 15/2018
2 10/2018
3 9/2018
4 6/2018
5 2/2018
6 4/2018
7 7/2018
8 13/2018
9 12/2018
10 1/2018
11 11/2018
12 5/2018
13 8/2018
14 14/2018


1.06.2018
W związku ze zbliżającą się Komisją Oceny Wniosków chcieli byśmy poinformować Państwo o obowiązujących terminach przy składaniu dokumentów:
– 05.06 ostateczny termin na złożenie Wniosku; przy ul. Przemysłowa 3, Kościerzyn 83-400,
– 12.06 posiedzenie Komisji Oceny Wniosków,
– 13.06 ogłoszenie wyników KOW i listy osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji,
– 2 dni po ogłoszeniu wyników UP uczestnicy mają czas na składanie odwołań,
-Po rozpatrzeniu odwołań zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych na otrzymanie dotacji,
Pozdrawiamy,
Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


7.05.2018
Szanowni Państwo,
Chciał bym poinformować, że rozpoczęło się Szkolenie: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz Doradztwo: Jak profesjonalnie opracować biznesplan.
Nadal otwarta jest rekrutacja dotycząca ścieżki dotyczącej SZKOLEŃ ORAZ STAŻY. Zapraszamy!!!
Pozdrawiamy,
Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”

 


3.04.2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu odbyło się pierwsze wsparcie, a mianowicie Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 15 UP biorących udział w ścieżce z zakładania działalności gospodarczej oraz 11 UP ze studiów podyplomowych.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


28.03.2018

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych,pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


13.02.2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nowymi zakładkami zawierającymi dokumenty niezbędne do studiów podyplomowych oraz do działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczamy linki do zakładek:

 • http://projektyokcjo.pl/dokumenty-studia-podyplomowe-2/
 • http://projektyokcjo.pl/dokumenty-dzialalnosc-gospodarcza1/

 

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


 

08.01.2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zmianami, które zaszły w Regulaminie przyznawania jednorazowego wsparcia finansowego na działalność gospodarczą! Został zmieniony §7 pkt 18. Poniżej przedstawiamy państwu pierwotną wersję oraz nową, zmienioną. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą mieli Państwo łatwiejszy dostęp do projektu i kwestie zabezpieczenia nie będą już stanowiły problemu!

Pierwotna treść §7 pkt 18:

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest poręczenie 2 poręczycieli,  którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. osoba fizyczna w wieku do 67 lat,
 2. nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
 3. uzyskujący miesięcznie minimum 2.500,00 zł brutto z tytułu:
 • pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
 • posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu.”

Nowa, zmieniona treść §7 pkt 18:

„W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest poręczenie 1 lub 2 poręczycieli,  którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. osoba fizyczna w wieku do 67 lat,
 2. nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
 3. uzyskujący miesięcznie minimum :
 4. w przypadku jednego poręczyciela przynajmniej 5.000,00 zł brutto dochodu

Lub

 1. w przypadku dwóch poręczycieli przynajmniej 2.500,00 zł brutto dochodu każdy,

 z tytułu:

 • pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
 • posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu.”

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności – zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Pozdrawiamy,

Zespół projektu “Perspektywa na SUKCES”

tel.506-497-001


15.12.2017

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu udostępniamy dokumenty dot. dotacji na działalność gospodarczą:

 1. KOF  – Karta Oceny Formalnej
 2. KOM – Karta Oceny Merytorycznej
 3. Biznesplan – wór biznesplanu

Pozdrawiamy,

Zespół projektu “Perspektywa na SUKCES”

tel.506-497-001


14.12.2017

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne na jednorazowe wsparcie dotacyjne na otwarcie działalności gospodarczej są już dostępne!

Serdecznie zapraszamy do nowych zakładek, gdzie mogą Państwo zapoznać się z Regulaminami projektu i pobrać formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności – zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Pozdrawiamy,

Zespół projektu “Perspektywa na SUKCES”

tel.506-497-001


12.12.2017

Szanowni Państwo,

Już za chwilę będzie ruszał nabór na jednorazową dotację na działalność gospodarczą! Już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania do projektu! To naprawdę duża szansa na rozwój! Przypominamy również, że miejsca są ograniczone.

Jednorazowa dotacja: 25 976,88 zł !
Wsparcie pomostowe podstawowe: 12 000,00 zł !
Wsparcie pomostowe przedłużone: 12 000,00 zł !

Dodatkowo w reszcie ścieżek obowiązują następujące wsparcia finansowe:

Stypendium szkoleniowe 80h: 531,95 zł
Stypendium szkoleniowe 60h: 398,96 zł
Stypendium stażowe: 997,40 zł/miesiąc
Zwrot kosztów dojazdu: do 10zł/dzień

Zapraszamy także do śledzenia nas w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/perspektywa.sukcesu.5 , gdzie na bieżąco publikujemy najważniejsze informacje.

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do aplikowania!
Zespół Projektu Perspektywa Na Sukces


21.11.2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami rekrutacyjnymi do: studiów podyplomowych, szkoleń i staży! Znajdą je Państwo pod adresem: http://projektyokcjo.pl/dokumenty-rekrutacyjne-studia-podyplomowe-szkolenia-staze/ . Zapraszam również do zapoznania się z Opisem ścieżek (adres: http://projektyokcjo.pl/opis-sciezek/ ), z którego dowiedzą się Państwo jaki jest wymiar godzinowy zajęć oraz jaka tematyka będzie poruszana na szkoleniach!

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny (506-497-001 pon-pt, 8-16) lub mailowy (perspektywanasukces@okcjo.com.pl).

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


09.11.2017

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu Perspektywa Na Sukces na terenie woj. pomorskiego!!!

1.Jesteś zwolniony nie ze swojej winy?
2. Masz już w ręku wypowiedzenie?
3. A może w Twoim miejscu pracy zwolniono kogoś nie z jego winy?

Jeśli, na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś “TAK” skontaktuj się z nami!
Czekamy na Ciebie!

tel. 506-497-001
mail: perspektywanasukces@okcjo.com.pl

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


20.10.2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych! Zapraszamy na oficjalną stronę projektu “Perspektywa na SUKCES” na facebook’u – https://www.facebook.com/perspektywa.sukcesu.5

Dzięki regularnemu odwiedzaniu naszej strony będą Państwo na bieżąco z informacjami dot. projektu!

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”


20.09.2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Planowanymi efektami projektu (adres: http://projektyokcjo.pl/planowane-efekty-projektu-3/) oraz z Regulaminem Projektu dot. studiów podyplomowych, szkoleń i staży (adres: http://projektyokcjo.pl/regulamin-3/)! Z nich dowiedzą się Państwo nie tylko o grupie docelowej, ale także o końcowych efektach szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu, jak i zasadach uczestnictwa w ścieżkach przewidzianych w projekcie!

Pozdrawiamy,

Zespół projektu “Perspektywa na SUKCES”


19.09.2017

Szanowni Państwo,
informujemy o trwającej rekrutacji do projektu: “Perspektywa na SUKCES”.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Liczba miejsc ograniczona 🙂

Zapraszamy również do śledzenia internetowej strony projektu, gdzie zawarte będą  szczegółowe informacje na temat projektu.

Pytania proszę kierować pod adres e-mail: perspektywanasukces@okcjo.com.pl  lub kontaktować się telefonicznie pod numerem  : 506497001. Wszystkich potrzebnych informacji udzieli Państwu Kadra Projektu


19.09.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z.o.o zaprasza do udziału w projekcie: “Perspektywa na SUKCES”

Działania realizowane w projekcie są zgodne z właściwymi  przepisami prawa wspólnotowego oraz zasadami  unijnymi, w tym:

 • zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • zasadą  zrównoważonego rozwoju,
 • zasadą projektowania uniwersalnego.

Projekt jest zgodny  z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Na wszelkie pytania chętnie odpowie kadra projektu. ZAPRASZAMY!!!


19.09.2017

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projekt: “Perspektywa na SUKCES”

Perspektywa_na_sukces_A3_18_09_2017_wers2