Harmonogramy

przez | 18 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu.

L.p. Data Godziny spotkań
1 23.04.2019 8:00-20:00
2 23.04.2019 8:00-20:00
3 24.04.2019 8:00-20:00
4 24.04.2019 8:00-20:00
5 27.04.2019 8:00-20:00
6 28.04.2019 8:00-20:00
7 29.04.2019 8:00-20:00
8 30.04.2019 8:00-20:00

Zajęcia odbędą się przy Pl. Kościuszki 9, 06-400 Ciechanów


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu

L.p. Data Godziny spotkań
1 2.04.2019 8:00-20:00
2 3.04.2019 8:00-20:00
3 4.04.2019 8:00-20:00
4 5.04.2019 8:00-20:00
5 6.04.2019 8:00-20:00
6 7.04.2019 8:00-18:00
7 8.04.2019 8:00-12:00
8 9.04.2019 8:00-20:00
9 10.04.2019 8:00-18:00
10 13.04.2019 8:00-20:00
11 14.04.2019 8:00-20:00
12 15.04.2019 8:00-12:00
13 17.04.2019 8:00-20:00
14 19.04.2019 12:00-20:00
15 23.04.2019 8:00-20:00
16 26.04.2019 12:00-20:00
17 27.04.2019 8:00-20:00
18 28.04.2019 8:00-20:00
19 29.04.2019 8:00-12:00

Zajęcia odbędą się przy Ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów