Źródła finansowania projektu

przez | 28 lutego 2019

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż projekt ,,Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Nazwa programu, z którego finansowany jest udział w projekcie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)