Podkarpacka Akademia Zawodowców – Aktualności

przez | 4 lutego 2019

30.04.2019

Informujemy, że dnia 02.05.2019 r. biuro projektu Podkarpacka Akademia Zawodowców będzie nieczynne.
W przypadku pytań prosimy o wiadomości prywatne lub e-maile na adres: akademiazawodowcow@okcjo.com.pl
Za utrudnienia przepraszamy

04.02.2019

W związku z rozpoczęciem się projektu “Podkarpacka Akademia Zawodowców” otwieramy rekrutację dla:

 • osób biernych zawodowo,
 • osób bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego należących do co najmniej jednej z następujących grup:
  – osób o niskich kwalifikacjach,
  – osób długotrwale bezrobotnych,
  – osób z niepełnosprawnością,
  – kobiet,
  – osób po 50 r.ż.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy
 • Stypendia szkoleniowe oraz stażowe
 • Zwroty kosztów dojazdów dla 50 % Uczestników/Uczestniczek Projektu odbywających zajęcia poza miejscem zamieszkania
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 15 % Uczestników/Uczestniczek Projektu
 • Materiały szkoleniowe

WSPARCIE ŚWIADCZONE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

 • 1. Identyfikację potrzeb z opracowaniem/aktualizacją IPD (4,5 godz.)
 • 2. Szkolenia/kursy prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (80 godz.)
 • 3. Staże zawodowe (3 – lub 6 – miesięczne)
 • 4. Pośrednictwo pracy (6 godz.)

Zapraszamy!