Harmonogram

By | 21 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadanie 3 – Trening umiejętności społecznych dla grupy 5 w Działdowie.

Harmonogram IND TUS gr 5

Harmonogram zad 3 grupa 5


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 5 – Szkolenia zawodowe dla grup 1, 3, i 4 w Szczytnie.

Harmonogram szkolenie zaw. gr 1

Harmonogram szkolenia zaw. gr 3

Harmonogram szkolenia zaw. gr 4

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 4 – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla grup 1, 2, 3, i 4 w Szczytnie.

Harmonogram gr 1 i 2

Harmonogram gr 3 i 4


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 3 – Trening umiejętności społecznych dla grup 3 i 4 w Szczytnie.

Harmonogram zad 3 gr 3

Harmonogram zad 3 gr 4

Harmonogramy gr 3 i 4 spotkania indywidualne


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć indywidualnych w ramach realizacji zadania Poradnictwo specjalistyczne prawne/pedagogiczne/psychologiczne dla 12 UP w Działdowie.

Harmonogram zad. 2


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć indywidualnych w ramach realizacji zadania 1 dla 12 UP w Działdowie.

Harmonogram zad 1

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć indywidualnych w ramach realizacji zadania Poradnictwo specjalistyczne prawne/pedagogiczne/psychologiczne dla 24 UP w Szczytnie.

Poradnictwo specjalistyczne IND

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć indywidualnych w ramach realizacji zadania 1 dla 24 UP w Szczytnie.

Harmonogram zajęć zad. 1

————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 3 – Trening umiejętności społecznych dla grup 1 i 2 w Szczytnie.

Zajęcia grupowe:

Harmonogram GR 1 TUS

Harmonogram GR 2 TUS

Zajęcia indywidualne:

Harmonogram IND TUS

 

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań ze specjalistami w ramach realizacji zadania 2 –Poradnictwa specjalistycznego pedagogicznego, prawnego i psychologicznego dla  24 Uczestników Projektu w Szczytnie.

Harmonogram zad. 2 gr 1 i 2

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia w formie indywidualnych spotkań z psychologiem w ramach realizacji zadania 1 –Diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji dla 24 Uczestników Projektu w Szczytnie.

Harmonogram