Dokumenty rekrutacyjne

przez | 23 października 2018

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Czas na zmiany” jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz dostarczenie ich do Biura Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu).

Prosimy aby do dokumentów rekrutacyjnych dołączyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej lub (jeśli dotyczy) orzeczenie o niepełnosprawności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Czas na zmiany

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIUM GRUPY DOCELOWEJ

FORMULARZ POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (prosimy o wypełnienie jedynie przez osoby niepełnosprawne)