Zapytania ofertowe

przez | 11 października 2018

11.10.2018

Szanowni Państwo,
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu ,, Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 planuje zrealizowanie Usługi, tj. Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu łódzkiego.
Zapraszamy do składania wycen.
Szczegóły w załączniku.

Część opisowa:Rozeznanie rynku-część opisowa

Część ofertowa:Rozeznanie rynku-część ofertowa