Planowane efekty projektu

przez | 21 września 2018

Projekt „Nie daj się wykluczeniu!” skierowany jest do 72 osób, w tym do 44 kobiet i 28 mężczyzn, w tym z niepełnosprawnościami, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze WM (gminach poniżej progu de faworyzacji określone w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego).

Planowane rezultaty projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które:
  • Uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16UP
  • Będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu – 24UP
  • Będą pracować po opuszczeniu programu – 22UP
  • Dokonają postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 34%
  • Podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 22%
  • Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami, sprzężonymi które:
  • Dokonają postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 34%
  • Podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 12%