Zapytania ofertowe

By | 20 września 2018

20.09.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 14 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu nyskiego.

Dokumenty do pobrania: część opisowa Rozeznanie rynku gr 6 Nysa doradca część opisowa, część ofertowa:rozeznanie rynku- doradca część ofertowa

 

30.07.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 11 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Rozeznanie rynku- do pobrania: Doradca zawodowy grupa 5, część ofertowa: rr doradca zawodowy- część ofertowa

Aktualizacja: 07.08.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez Pana Łukasza Pietrzyka.

26.07.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu brzeskiego.

Rozeznanie rynku- do pobrania: Rozeznanie rynku- Brzeg doradca zawodowy, część ofertowa: część ofertowa

Aktualizacja: 03.08.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez Panią Elżbietę Malik.

28.06.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 11 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu brzeskiego.
Rozeznanie rynku- do pobrania: Rozeznanie rynku- doradca zawodowy, część ofertowa: część ofertowa

Aktualizacja: 06.06.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez Panią Dorotę Wendę.

 

04.06.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu brzeskiego.

Rozeznanie rynku – do pobrania: Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

Aktualizacja: 12.06.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez Panią Dorotę Wendę.

 

08.05.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Rozeznanie rynku- do pobrania: Rozeznanie rynku- doradca zawodowy

Aktualizacja: 16.05.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez Pana Łukasza Pietrzyka.

20.09.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 14 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu nyskiego.

Rozeznanie rynku – do pobrania: Rozeznanie rynku gr 6 Nysa doradca część opisowa, część ofertowa: rozeznanie rynku- doradca część ofertowa

Aktualizacja: 27.09.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez fimę BEJTOM Tomasz Narolski