Planowane efekty projektu

By | 10 września 2018

Projekt „AKTYWNI W INTEGRACJI” skierowany jest do 72 osób, w tym do 44 kobiet i 28 mężczyzn. Program obejmuje min. 15% (min. 11) uczestników z niepełnosprawnością.

Planowane rezultaty projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które:

·         Uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16

·         Będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu – 41

·         Będą pracować po opuszczeniu programu – 22

·         Dokonają postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 25

·         Podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 16

  • Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami, sprzężonymi które:

·         Dokonają postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 34%

·         Podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 12%