Dokumenty do pobrania

By | 4 września 2018

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Biuro projektu „ W dobrą stronę”
ul. Raszkowska 12,
63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu “W dobrą stronę” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych załączonych poniżej do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu).

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie o zamieszkaniu OSI WW

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami

Regulamin Projektu – W dobrą stronę

Oświadczenia uczestników do stypendium 2019