Aktualności

By | 31 sierpnia 2018

18.12.2018

Szanowni Państwo,

Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.


14.12.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ruszają indywidualne zajęcia z Pośrednictwa Pracy dla 9 Uczestników Projektu w miejscowości Kargowa poniżej harmonogram wsparcia. W razie pytań Zespół Projektu służy swoją pomocą pod nr tel. 665 990 221.

Harmonogram Posrednictwo Pracy dla 9 osób


12.10.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że egzamin dla  grupy 3 oraz dla grupy 5 po szkoleniu “Obsługa klienta z elementami sprzedaży” odbędzie się 15.10.2018 przy ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa.

Miło nam również poinformować, że egzamin dla  grupy 4 oraz “Sprzedawca z obsługą komputera” odbędzie się 18.10.2018 o godzinie  przy ul. Kandlewo 67, 67-400 Wschowa.


09.10.2018

Szanowni Państwo,

Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.


30.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nastąpiła zmiana lokalizacji biura projektu. Nowa siedziba znajduję się

przy ul. Rynek 18. 66-120 KARGOWA.


26.09.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza Pośrednictwo Pracy dla 8 Uczestników Projektu w miejscowości Kandlewo, poniżej harmonogram wsparcia.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 5 spotkań po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pozyskanie ofert pracy, zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy, oferowanych przez pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zadań na danym stanowisku, okresu aktualności oferty pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, udzielanie informacji o kandydatach, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

12.09.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza szkolenie zawodowe “Obsługa klienta z elementami sprzedaży” w Kargowej

Poniżej harmonogram:

Harmonogram szkolenia grupa 5

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 60 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 3 razy w tygodniu. Na początku i na końcu szkolenia wszyscy Uczestnicy Projektu napiszą testy wiedzy.  Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz  80% obecności na zajęciach). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony catering, a po szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


10.09.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza szkolenie zawodowe “Sprzedawca z obsługą komputera”-  we Wschowej

Poniżej harmonogram:

Harmonogram szkolenia

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 60 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 3 razy w tygodniu. Na początku i na końcu szkolenia wszyscy Uczestnicy Projektu napiszą testy wiedzy.  Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz  80% obecności na zajęciach). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony catering, a po szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


31.08.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  we Wschowej oraz ruszają zajęcia Poradnictwa Zawodowego Grupowego w ramach zadania 2  we Wschowej dla grupy 5.

Harmonogramy  znajdują się poniżej:

Harmonogram zajęć IPD

Harmonogram – Poradnictwo Grupowe grupa 5

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: stworzenie IPD dla każdego UP, diagnoza stopnia oddalenia od rynku pracy, wybór odpowiednich form wsparcia, pomoc w zdefiniowaniu mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy, indywidualna analiza w oparciu o główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe oraz działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 6 godzinne wsparcie w ramach zadania z doradcą zawodowym

 • Proces doradczy: udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowanie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej UP, diagnoza jego potencjału i  preferencji zawodowych, analiza informacjo z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji.

23.08.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że egzamin dla osób po szkoleniu “Pracownik gospodarczy/ Konserwator” odbędzie się 24.08.2018 na ulicy Mieszka I 13, 68-200 Żary.


16.08.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Kargowej oraz ruszają zajęcia Poradnictwa Zawodowego Grupowego w ramach zadania 2  w Kargowej dla grupy 6.

Harmonogramy  znajdują się poniżej:

Harmonogram- Zajęcia Indywidualne Grupa 6

Harmonogram – Poradnictwo Grupowe grupa 6

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: stworzenie IPD dla każdego UP, diagnoza stopnia oddalenia od rynku pracy, wybór odpowiednich form wsparcia, pomoc w zdefiniowaniu mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy, indywidualna analiza w oparciu o główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe oraz działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 6 godzinne wsparcie w ramach zadania z doradcą zawodowym

 • Proces doradczy: udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowanie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej UP, diagnoza jego potencjału i  preferencji zawodowych, analiza informacjo z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji.

11.07.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza szkolenie zawodowe- Obsługa klienta z elementami sprzedaży w Kargowej

Poniżej harmonogram:

Harmonogram szkolenia grupa 3

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 60 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 3 razy w tygodniu. Na początku i na końcu szkolenia wszyscy Uczestnicy Projektu napiszą testy wiedzy.  Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz  80% obecności na zajęciach). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony catering, a po szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


29.06.2018

Miło nam poinformować, że ruszają zajęcia Poradnictwa Zawodowego Grupowego w ramach zadania 2  w Kargowej dla grupy 4.

Harmonogram znajduje się poniżej:

Harmonogram – Poradnictwo Grupowe grupa 4

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 6 godzinne wsparcie w ramach zadania z doradcą zawodowym

 • Proces doradczy: udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowanie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej UP, diagnoza jego potencjału i  preferencji zawodowych, analiza informacjo z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji.

25.06.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Kargowej.

Harmonogram tego zadania  znajduje się poniżej:

Harmonogram- Zajęcia Indywidualne Grupa 4

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: stworzenie IPD dla każdego UP, diagnoza stopnia oddalenia od rynku pracy, wybór odpowiednich form wsparcia, pomoc w zdefiniowaniu mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy, indywidualna analiza w oparciu o główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe oraz działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

06.07.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza Pośrednictwo Pracy dla 3 Uczestników Projektu w miejscowości Żary, poniżej harmonogram wsparcia.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 5 spotkań po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pozyskanie ofert pracy, zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy, oferowanych przez pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zadań na danym stanowisku, okresu aktualności oferty pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, udzielanie informacji o kandydatach, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

02.06.2018

“Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .”


15.06.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ruszają kolejne staże zawodowe.

Poniżej harmonogram:

Harmonogram staży 15.06.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 3 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


18.05.2018

Miło nam poinformować, że ruszają zajęcia Poradnictwa Zawodowego Grupowego w ramach zadania 2  w Żarach dla grupy 3.

Harmonogram znajduje się poniżej:

Harmonogram – Poradnictwo Grupowe grupa 3

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 6 godzinne wsparcie w ramach zadania z doradcą zawodowym

 • Proces doradczy: udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowanie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej UP, diagnoza jego potencjału i  preferencji zawodowych, analiza informacjo z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji.

18.05.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza szkolenie zawodowe- Konserwator/Pracownik gospodarczy w Żarach.

Poniżej harmonogram:

Harmonogram szkolenia Konserwator

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 60 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 3 razy w tygodniu. Na początku i na końcu szkolenia wszyscy Uczestnicy Projektu napiszą testy wiedzy.  Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz  80% obecności na zajęciach). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony catering, a po szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


16.05.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Żarach.

Harmonogram tego zadania  znajduje się poniżej:

Harmonogram- Zajęcia Indywidualne Grupa 3

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: stworzenie IPD dla każdego UP, diagnoza stopnia oddalenia od rynku pracy, wybór odpowiednich form wsparcia, pomoc w zdefiniowaniu mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy, indywidualna analiza w oparciu o główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe oraz działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

15.05.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ruszają staże zawodowe.

Poniżej harmonogram:

Harmonogram staży grupy 1

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 3 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


24.04.2018

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rusza szkolenie zawodowe- Terapeuta Zajęciowy w Żarach.

Poniżej harmonogram:

Harmonogram szkolenia

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 60 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 3 razy w tygodniu. Na początku i na końcu szkolenia wszyscy Uczestnicy Projektu napiszą testy wiedzy.  Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz  80% obecności na zajęciach). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony catering, a po szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


18.04.2018

Miło nam poinformować, że ruszają zajęcia Poradnictwa Zawodowego Grupowego w ramach zadania 2  w Żarach.

Harmonogramy tego zadania  znajdują się poniżej:

Harmonogram wsparcia zadanie 2 – Poradnictwo Grupowe grupa 1

Harmonogram wsparcia -zadanie 2 Poradnictwo Grupowe grupa 2

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 6 godzinne wsparcie w ramach zadania z doradcą zawodowym

 • Proces doradczy: udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowanie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej UP, diagnoza jego potencjału i  preferencji zawodowych, analiza informacjo z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji.

03.04.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Żarach.

Harmonogram tego zadania  znajduje się poniżej:

Harmonogram _IPD Droga do zatrudnienia

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: stworzenie IPD dla każdego UP, diagnoza stopnia oddalenia od rynku pracy, wybór odpowiednich form wsparcia, pomoc w zdefiniowaniu mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy, indywidualna analiza w oparciu o główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe oraz działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

28.03.2018

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych,pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.


16.03.2018

Informujemy, że mogą Państwo składać dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu:

Biuro projektu „Droga do zatrudnienia !”
ul. Mieszka I 13,
68-200 Żary

Rekrutacja nadal trwa zapraszamy!


13.02.2018

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji uczestników do projektu „Droga do zatrudnienia!”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z kadrą projektu.

do.zatrudnienia@okcjo.com.pl

699-670-226


11.01.2018

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projekt ” Droga do zatrudnienia!”

Plakat Droga_do_zatrudnienia_-1


11.01.2018

Szanowni Państwo,
informujemy o trwającej rekrutacji do projektu „Droga do zatrudnienia!” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.

Pytania proszę kierować pod adres e-mail: do.zatrudnienia@okcjo.com.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 699 670 226. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Państwu Kadra Projektu.