DOKUMENTY REKRUTACYJNE

przez | 11 lipca 2018

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Dobra zmiana!” jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz dostarczenie ich do Biura Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu).

Prosimy aby do dokumentów rekrutacyjnych dołączyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej lub (jeśli dotyczy) orzeczenie o niepełnosprawności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DOBRA ZMIANA!

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie Uczestnika o przekazywaniu danych

Test motywacji

Zobowiązanie Uczestnika do przekazania informacji po zakończeniu projektu