HARMONOGRAMY

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 1:
Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne – 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP.

GRUPA HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 2:
Trening kompetencji społecznych – warsztaty – 5 spotkań grupowych po 6 godz. zegarowych (3 gr. po śr. 12 UP)

GRUPA HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 3:

Coaching – wsparcie w osiąganiu celów – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP

GRUPA HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 4:
Poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. zegarowe na 1 UP

GRUPA HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 5:
Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją – 15 spotkań grupowych po śr. 8 godz. dydaktycznych każde spotkanie (3 grupy po śr 12 UP) razem 120 godz. na grupę.

GRUPA HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 6:
Staże zawodowe (3 – miesięczne):

HARMONOGRAM
POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 7:
Pośrednictwo pracy – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP

GRUPA HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

EGZAMINY:

GRUPA DATA I GODZINA EGZAMINU MIEJSCE EGZAMINU
1 29.11.2018 ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj
2 29.11.2018 ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj
3 28.11.2018 ul. Wańkowicza 3, 23-400 Biłgoraj

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE