AKTUALNOŚCI

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Data publikacji: 07.02.2019

Uczestnicy/czki z Grupy nr 2 rozpoczynają zajęcia indywidualne w ramach Pośrednictwa pracy. 

Harmonogram dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 05.02.2019

Uczestnicy/czki z Grupy nr 2 rozpoczynają zajęcia indywidualne w ramach Coachingu – wsparcia w osiąganiu celów. Każdy Uczestnik/czka odbędzie 6 spotkań, podczas których profesjonalni Coache będą udzielać wsparcia w drodze do aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Zainteresowanych odsyłamy do zakładki HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 17.01.2019

Zajęcia w ramach Pośrednictwa pracy rozpoczynają również Uczestnicy/czki z grupy nr 3.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 14.01.2019

Miło nam poinformować, iż ruszają zajęcia w ramach Pośrednictwa pracy dla Grupy nr 1. Mamy nadzieję na jak najwyższą aktywizację zawodową naszych Uczestników/czek! Każdy z nich odbędzie po 6 spotkań indywidualnych. Każdy Uczestnik/czka otrzyma minimum 6 ofert pracy dostosowanych do jego możliwości i kwalifikacji, a także odbędzie minimum 3 rozmowy kwalifikacyjne. Pośrednicy pracy pomogą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotują do odbycia rozmów kwalifikacyjnych.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 14.01.2019

Ruszają pierwsze zajęcia w nowym roku! Uczestnicy/czki z Grupy nr 1 rozpoczynają zajęcia indywidualne w ramach Coachingu – wsparcia w osiąganiu celów. Każdy Uczestnik/czka odbędzie 6 spotkań, podczas których profesjonalni Coache będą udzielać wsparcia w drodze do aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 21.12.2018

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu, a także kadrze prowadzących składamy najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku, spełnienia dążeń zawodowych i osobistych oraz wiele satysfakcji z własnych dokonań wraz z podziękowaniami,

składa

Zespół Projektu


Data publikacji: 13.12.2018

Informujemy, że Uczestnicy/czki z Grupy nr 2 rozpoczynają zajęcia grupowe w ramach Treningu kompetencji społecznych. Każda grupa odbędzie po 5 spotkań. Zakres tematyczny zajęć obejmuje moduły: Warsztat samopoznania, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja, Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, Trening asertywności. 

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 01.12.2018

Z dumą informujemy, że wszyscy Uczestnicy/czki naszego projektu rozpoczęli odbywanie 3-miesięcznych staży zawodowych. Celem stażu zawodowego jest zdobycie doświadczenia zawodowego i ułatwienie znalezienia zatrudnienia. 

Przypominamy o przesyłaniu list obecności na koniec każdego miesiąca!

Aktualny harmonogram odbywania staży znajduje się w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 20.11.2018

Szkolenia zbliżają się ku końcowi, czas więc na egzaminy zewnętrzne potwierdzające nabycie kwalifikacji. Egzaminy odbędą się w dniach 28 i 29 listopada 2018 r. Zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych informacji dostępnych w zakładce HARMONOGRAMY.

Wszystkim naszym Uczestnikom/czkom życzymy powodzenia oraz jak najlepszych wyników!


Data publikacji: 15.11.2018

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/czki z Grupy nr 1 rozpoczynają zajęcia grupowe w ramach Treningu kompetencji społecznych. Każda grupa odbędzie po 5 spotkań. Zakres tematyczny zajęć obejmuje moduły: Warsztat samopoznania, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja, Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, Trening asertywności. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 12.11.2018

Miło nam poinformować, iż pierwsi Uczestnicy/czki Projektu rozpoczynają odbywanie Staży zawodowych.
3-miesięczne staże zawodowe realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, w szczególności na terenie gminy Biłgoraj. Staże realizowane są zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk, zgodnie z opracowanym programem stażu, konsultowanym z Pracodawcą przyjmującym Uczestnika/czkę na staż, dostosowanym do możliwości i potrzeb Uczestników/czek Projektu. Nadzór i opiekę nad stażystami sprawują opiekunowie stażu. Celem stażu zawodowego jest zdobycie doświadczenia zawodowego i ułatwienie znalezienia zatrudnienia. 

Szczegółowy harmonogram odbywania staży zawodowych jest dostępny w zakładce HARMONOGRAMY. Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany wraz z rozpoczęciem stażu przez kolejnych Uczestników/czki Projektu. Zachęcamy do zapoznania się. 


Data publikacji: 12.11.2018

Z przyjemnością informujemy, że Grupa nr 2 rozpoczyna Szkolenie zawodowe o tematyce Technik prac biurowych z elementami sprzedaży i marketingu. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 09.11.2018 

Z przyjemnością informujemy, że Grupa nr 3 rozpoczyna Szkolenie zawodowe o tematyce Obsługa klienta
z elementami pracy biurowej. 

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 31.10.2018

Informujemy, że Grupa nr 2 rozpoczyna zajęcia w ramach Poradnictwa zawodowego. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 25.10.2018 

Miło nam poinformować, że ruszają zajęcia w ramach kolejnej formy wsparcia. Tym razem Uczestnicy/czki z Grupy nr 3 będą mieli okazję uzyskać wsparcie ze strony Coachów, prowadzących zajęcia w ramach zadania Coaching – wsparcie w osiąganiu celów.  

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 23.10.2018 

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/czki z Grupy nr 3 rozpoczynają zajęcia grupowe w ramach Treningu kompetencji społecznych. Każda grupa odbędzie po 5 spotkań. Zakres tematyczny zajęć obejmuje moduły: Warsztat samopoznania, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja, Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, Trening asertywności. 

Harmonogram zajęć dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 19.10.2018

Z przyjemnością informujemy, że Grupa nr 1 rozpoczyna Szkolenie zawodowe o tematyce: Technik prac biurowych z elementami sprzedaży i marketingu. Grupa szkoleniowa odbędzie 15 spotkań grupowych szkolenia. Szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji. Podczas szkoleń zostanie zapewnione niezbędne zaplecze techniczne, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy, catering, odpowiednie, wysokiej jakości materiały dydaktyczne, dostosowane w razie potrzeb do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY.


Data publikacji: 12.10.2018

Informujemy, że Grupa nr 3 rozpoczyna zajęcia w ramach Poradnictwa zawodowego. 

Harmonogram zajęć dla Grupy nr 3 dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY. Zachęcamy do zapoznania się. 


Data publikacji: 04.10.2018

Informujemy, że Grupa nr 1 rozpoczyna zajęcia w ramach Poradnictwa zawodowego. 

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 1 spotkanie z Doradcą zawodowym. Zadaniem Doradcy zawodowego
w ramach zajęć jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb UP poprzez wywiad, testy, pogłębione rozmowy, celem identyfikacji potrzeb zawodowych Uczestników, ich barier, możliwości i oczekiwań oraz diagnoza możliwości
w zakresie aktywizacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego. W trakcie analizy zostanie wykorzystana platforma Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych. Efektem spotkania będzie opracowanie z każdym Uczestnikiem/czką Indywidualnego Planu Działania. 

Harmonogram zajęć dla Grupy nr 1 dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY. Zachęcamy do zapoznania się.


Data publikacji: 19.09.2018

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy Uczestnicy/czki Projektu rozpoczynają zajęcia w ramach Poradnictwa psychologicznego/specjalistycznego. 

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 5 spotkań z Psychologiem. Zadaniem Psychologa w ramach zajęć jest szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej, barier i trudności w reintegracji społecznej, pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia, budowa poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów osobistych. 

Harmonogram zajęć dla wszystkich grup dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY. Zachęcamy do zapoznania się. 


Data publikacji: 03.09.2018

Rekrutacja nadal trwa!

Planowane spotkania rekrutacyjne we wrześniu odbędą się w dniach:

  • 05.09.2018
  • 10.09.2018
  • 14.09.2018

Podczas spotkania przedstawione zostaną cele i założenia projektu oraz omówione ścieżki wsparcia przewidziane
w projekcie. Uczestniczący w spotkaniu otrzymają materiały promocyjne. Na miejscu udostępnione będą również dokumenty rekrutacyjne, a w razie potrzeby udzielimy pomocy przy ich wypełnianiu. Prowadzący odpowiedzą na wszystkie pytania.

Osoby zainteresowane udziałem  w spotkaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 502 477 634. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu. 

Serdecznie zapraszamy!


Data publikacji: 02.08.2018

Z przyjemnością informujemy o zaplanowanych w sierpniu spotkaniach rekrutacyjnych w dniach:

  • 07.08.2018
  • 20.08.2018

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 699 670 233.
Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb osób zainteresowanych wzięciem udziału
w spotkaniu.
Czekamy na zgłoszenia!

Data publikacji: 20.07.2018

Data publikacji: 12.07.2018

Udostępniamy Państwu możliwość szybkiej komunikacji poprze media społecznościowe

 

m.me/aktywninaprzekor

Data publikacji: 06.07.2018

Zapraszamy do polubienia naszej strony na portali Facebook

Data publikacji: 03.07.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

AKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU