Dokumenty rekrutacyjne: jednorazowe wsparcie finansowe na działalność gospodarczą

przez | 3 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

poniżej zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia udziału w projekcie „Perspektywa na SUKCES”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz do aplikowania!

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu „Perspektywa na SUKCES”

Dokumenty rekrutacyjne:

Format nieedytowalny:

 1. Formularz rekrutacyjny dot. DG – wypełnia każdy Kandydat
 2. ANKIETA REKRUTACYJNA – wypełnia każdy Kandydat
 3. Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami– wypełniają tylko Kandydaci z niepełnosprawnością
 4.  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie– wypełnia każdy Kandydat
 5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań grupy docelowej w ramach projektu – wypełnia każdy Kandydat
 6. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminami projektu – wypełnia każdy Kandydat
 7. Oświadczenie pracownika – wypełnia pracownik, który nie jest w stanie uzyskać zaświadczenia od pracodawcy
 8. Zaświadczenie pracodawcy – wypełnia pracownik zwolniony/przewidziany/ zagrożony zwolnieniem

Format edytowalny:

 1. Formularz rekrutacyjny dot. DG DG – wypełnia każdy Kandydat
 2. ANKIETA REKRUTACYJNA– wypełnia każdy Kandydat
 3. Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – wypełniają tylko Kandydaci z niepełnosprawnością
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie– wypełnia każdy Kandydat
 5. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminami projektu – wypełnia każdy Kandydat
 6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań grupy docelowej w ramach projektu – wypełnia każdy Kandydat
 7. Oświadczenie pracownika – wypełnia pracownik, który nie jest w stanie uzyskać zaświadczenia od pracodawcy
 8. Zaświadczenie pracodawcy – wypełnia pracownik zwolniony/przewidziany/ zagrożony zwolnieniem

Pozdrawiamy,

Zespół projektu “Perspektywa na SUKCES”