Dokumenty rekrutacyjne

przez | 23 maja 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się dokumenty w wersji elektronicznej które należy wysłać drogą pocztową na adres:

O.K. Centrum Języków Obcych
ul. Skromna 5
20-704 Lublin

z dopiskiem – projekt “Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych”

Ankieta potrzeb uczestników

Formularz rekrutacyjny

oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Oświadczenie o spełnieniu kryterów grupy docelowej

Regulamin projektu

Test sprawdzający