Aktualności

przez | 23 maja 2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie “Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych” ! Firma O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. realizuje  od 01.05.2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, wysokiej jakości szkolenia z języka angielskiego. Zapraszamy osoby w wieku 25 lat i więcej. Projekt skierowany jest do osób z gmin:
– Chęciny
– Chmielnik
– Daleszyce
– Górno
– Kielce
– Masłów
– Miedziana Góra
– Morawica
– Piekoszów
– Sitkówka-Nowiny
– Strawczyn
– Zagnańsk

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji z zakresu j. angielskiego podnoszących atrakcyjność na rynku pracy, przez min. 80% spośród 180 osób dorosłych, w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), które wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie j. angielskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji w tym obszarze. Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 30.06.2019 r.

W związku z czym, spośród 180 uczestników wsparciem zostanie objęte :
– 80% osób w wieku 25 lat i więcej z niskimi kwalifikacjami tj. 86 kobiet oraz 58 mężczyzn
– 20% osób w wieku 50 lat i więcej tj. 22 kobiet oraz 14 mężczyzn

Ponadto spośród ww. osób 20% stanowią osoby niepełnosprawne tj. 22 kobiet oraz 14 mężczyzn

Po zrealizowaniu projektu min. 80% uczestników nabędzie kwalifikacje z j.angielskiego wraz z certyfikatem potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zg. z ESOKJ)

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu. Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej.

Prezentacja – Zwrównoważony rozwój i niedyskryminacja