AKTUALNOŚCI

przez | 28 marca 2018

12.05.2017

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.

09.06.2017

Informujemy, że w zakładce: “dokumenty rekrutacyjne”, został zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

06.07.2017

Informujemy, że w zakładce: “regulaminy”, zostały zamieszczone regulaminy dotyczące realizowanego projektu.

 

04.08.2017

Trwa rekrutacja do  projektu: “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu “

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zespołem Projektu.

23.08.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku na wynajem sali w miejscowości  Kutno.

rr sala Kutno

01.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w ramach projektu “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” nr RPLD.09.01.01-10-C002/16, planuje zrealizowanie Poradnictwa psychologicznego i specjalistycznego oraz Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: wrzesień 2017 – październik 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.09.2017

CZĘŚĆ OFERTOWA 01.09.2017

 

19.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w ramach projektu “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” nr RPLD.09.01.01-10-C002/16, planuje zrealizowanie Poradnictwa psychologicznego i specjalistycznego oraz Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: wrzesień 2017 – październik 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

CZĘŚĆ OFERTOWA

 

 

05.11.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Zwrotu Kosztów Dojazdu oraz Regulaminem Zwrotu Kosztów Opieki w ramach projektu “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu”  dostępnymi w zakładce “Regulaminy”.

 

14.11.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w ramach projektu “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” nr RPLD.09.01.01-10-C002/16, planuje zrealizowanie Szkoleń zawodowych dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: listopad – grudzień 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-9 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

20.11.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku na wynajem sali w miejscowości Kutno.

rr sala Kutno 20.11

22.11.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w ramach projektu “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” nr RPLD.09.01.01-10-C002/16, planuje zrealizowanie Poradnictwa psychologicznego i specjalistycznego oraz Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: grudzień 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OFERTOWA

 

15.12.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. pragnie poinformować, że rekrutacja Uczestników do projektu “Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” nr RPLD.09.01.01-10-C002/16 została zakończona. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych projektów realizowanych przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

03.01.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce Harmonogramy został zamieszczony aktualny harmonogram Poradnictwa zawodowego dla VII oraz VIII Grupy Szkoleniowej.

12.02.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce Harmonogramy znajduje się informacja na temat miejsc stażowych.

 

28.03.2018

Szanowni Państwo,

Życzymy zdrowych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych,

Pełnych nadziei oraz miłości,

Pogodnego nastroju

I najwspanialszych rodzinnych spotkań

Zespół Projektu