Planowane efekty projektu

By | 5 lutego 2018

Projekt „Droga do zatrudnienia!” zakłada objęcie wsparciem 60 Uczestników Projektu.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

  •  36 Uczestników Projektu stanowić będą Kobiety,
  • 60 Uczestników Projektu (36 Kobiet/24Mężczyzn) stanowić będą osoby bierne zawodowo.
  •  60 Uczestników Projektu (36 Kobiet/24 Mężczyzn) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,
  •  3 Uczestników Projektu (2 Kobiety/1 Mężczyzna) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,
  •  60 Uczestników Projektu)( 36 Kobiet, 24 Mężczyzn) stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu zatrudnienie uzyska min 25 Uczestników Projektu

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu kwalifikacje uzyska min 24 Uczestników Projektu