Dokumenty do pobrania

przez | 18 stycznia 2018

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Biuro projektu „Droga do zatrudnienia !”

ul. Rynek 18. 66-120 KARGOWA.

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Droga do zatrudnienia !” jest wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego  oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych załączonych poniżej do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu).

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Kwestionariusz zgłoszeniowy Droga do zatrudnienia!

Oświadczenie o statusie na rynku pracy- Droga do zatrudnienia

Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami- Droga do zatrudnienia

Regulamin projektu- Droga do zatrudnienia!

Oświadczenie do celów wypłaty stypendiów