Dokumenty do Pobrania

By | 5 stycznia 2018

Oświadczenie osoby obierającej stypendium:

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

……………………………………………………………………………………..

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wysokości dochodów Uczestnika Projektu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu