Dokumenty rekrutacyjne

przez | 4 grudnia 2017

28.05.2018


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym regulaminem do projektu “Bogaci w wiedzę, bogaci w doświadczenie”

Regulamin projektu – aktualizacja 28.05.2018


 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentami zgłoszeniowymi.

Dokumenty będzie można złożyć osobiście, drogą pocztową, telefonicznie, drogą elektroniczną – poprzez wysłanie na adres: bwbd@okcjo.com.pl.

W sytuacji kiedy uczestnik nie będzie składać dokumentów osobiście będzie mógł podpisać je w dowolnie wybranym przez siebie terminie, jednak najpóźniej w dniu komisji rekrutacyjnej.
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
Zobowiązanie uczestnika
Każda osoba zarejestrowana w UP powinna dostarczyć Zaświadczenie o zarejestrowaniu w UP.
Wszystkie osoby niepełnosprawne powinny dostarczyć Orzeczenie o niepełnosprawności.