Zapytanie Ofertowe “Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16

By | 28 listopada 2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.1101.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych dla 1 grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości: Lublin.

Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych przeprowadzone będą w formie zajęć grupowych z trenerem/ką, w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych dla jednej grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu. Warsztaty grupowe odbywać się będą w systemie: 6 spotkań po 5 godzin zegarowych, średnio 3-4 razy w tygodniu, planowanym okresie XII.2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zakres warsztatów obejmuje, m.in.:

– zajęcia integracyjne,

– kontakt społeczny,

– radzenie sobie ze stresem,

– proces rekrutacyjny,

– zarządzanie czasem,

– trening motywacyjny,

– kontakty w rodzinie,

– gra strategiczno-symulacyjna GO WORK (gra służy do nauki rozmawiania z pracodawcami nt. niepełnosprawności, prawach i obowiązkach pracodawcy i osób niepełnosprawnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie na rynku pracy).

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Warsztaty kompetencji społecznych_życiowych

Zapytanie Ofertowe – Warsztaty kompetencji społecznych_życiowych

*******************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z psychologiem. Poradnictwo odbędzie się w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego/ą UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej na jednego UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 40 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w planowanym okresie XII.2017 r.

Zakres poradnictwa obejmuje, m.in.:

– nabywanie umiejętności formułowania celów,

– radzenie sobie ze stresem,

– przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,

– budowanie wysokiej samooceny,

– trening motywacyjny,

– przeprowadzenie konsultacji tematycznych, w tym: indywidualnych porad dostosowanych do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów – porady zdrowotne, rodzinne, itp.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

**********************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z psychologiem. Poradnictwo odbędzie się w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego/ą UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej na jednego UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 40 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w planowanym okresie XI-XII.2017 r.

Zakres poradnictwa obejmuje, m.in.:

– nabywanie umiejętności formułowania celów,

– radzenie sobie ze stresem,

– przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,

– budowanie wysokiej samooceny,

– trening motywacyjny,

– przeprowadzenie konsultacji tematycznych, w tym: indywidualnych porad dostosowanych do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów – porady zdrowotne, rodzinne, itp.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

********************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.1101.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych dla 1 grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości: Lublin.

Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych przeprowadzone będą w formie zajęć grupowych z trenerem/ką, w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych dla jednej grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu. Warsztaty grupowe odbywać się będą w systemie: 6 spotkań po 5 godzin zegarowych, średnio 3-4 razy w tygodniu, planowanym okresie XII.2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zakres warsztatów obejmuje, m.in.:

– zajęcia integracyjne,

– kontakt społeczny,

– radzenie sobie ze stresem,

– proces rekrutacyjny,

– zarządzanie czasem,

– trening motywacyjny,

– kontakty w rodzinie,

– gra strategiczno-symulacyjna GO WORK (gra służy do nauki rozmawiania z pracodawcami nt. niepełnosprawności, prawach i obowiązkach pracodawcy i osób niepełnosprawnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie na rynku pracy).

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – warsztaty komepetncji społecznych

*************************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z psychologiem. Poradnictwo odbędzie się w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego/ą UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej na jednego UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 40 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w planowanym okresie XI-XII.2017 r.

Zakres poradnictwa obejmuje, m.in.:

– nabywanie umiejętności formułowania celów,

– radzenie sobie ze stresem,

– przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,

– budowanie wysokiej samooceny,

– trening motywacyjny,

– przeprowadzenie konsultacji tematycznych, w tym: indywidualnych porad dostosowanych do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów – porady zdrowotne, rodzinne, itp.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

*************************************************************************************************************

 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwa – Diagnozy Potrzeb dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo – Diagnoza Potrzeb dla UP przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z doradcą/doradczynią zawodowym/wą poprzez: przeprowadzenie diagnozy potrzeb UP oraz opracowanie dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracyjnej i Indywidualnych Planów Działania (IPD).

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

RR – DORADCA ZAWODOWY