Dokumenty rekrutacyjne

By | 17 listopada 2017

Prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów rekrutacyjnych w celu zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy

oswiadczenie os. długotrwale bezrobotna z III profilem

Zobowiązanie o przekazywaniu danych po zakończeniu projektu

Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

Regulamin projektu Odważ się sięgać po nowe

Regulamin projektu Odważ się sięgać po nowe aktualizacja 26.04.2018

 

W wypadku osób niepełnosprawnych prosimy o wypełnienie dodatkowo poniższej ankiety

Ankieta usprawnień dotyczy osób niepełnosprawnych