AKTUALNOŚCI

By | 1 listopada 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu “Odważ się sięgać po nowe” trwa do 31.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu ” Odważ się sięgać po nowe” została przedłużona do 30.04.2018 r.

 

 

Szanowni,

uprzejmie informujemy, że w maju 2018 r. 5 grup rozpoczęło zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Uczestnicy Projektu realizują wsparcie indywidualne – Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów, na którym zostaną określone kolejne wsparcia i kierunek rozwoju.

Szanowni Państwo,

Zostało utworzonych  5 grup szkoleniowych: 3 grupy będą szkoliły się w zakresie kadr i  płac, 1 grupa w zakresie podstaw księgowości i fakturowania oraz 1 grupa będzie odbywała szkolenie w zakresie: opiekun osoby zależnej.

W maju ruszają pierwsze szkolenia z zakresu kadr i płac, które będą zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia 🙂

 

Szanowni Państwo,

w czerwcu rozpoczęły szkolenie kolejne grupy. Uczestnicy szkolą się z zakresu kadr i płac, podstaw księgowości i fakturowania, opiekuna osoby zależnej.

Powodzenia na egzaminie 🙂

 

Szanowni Państwo,

16.07.2018 r.  pierwsi Uczestnicy Projektu rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe powiązane ze szkoleniami w ramach projektu lub posiadanymi już przez Uczestników Projektu kwalifikacjami. Uczestniczy będą nabywali praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Szanowni,

 

w lipcu Uczestnicy rozpoczęli zajęcia z kolejnego wsparcia: Poradnictwo Specjalistyczne. Uczestnicy Projektu skorzystają w zależności od indywidualnych potrzeb z porady prawnika, pedagoga i psychologa.