HARMONOGRAMY

By | 1 listopada 2017

ZADANIE 1: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 20.04.2018 Harmonogram Gr 1 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów
2 07.05.2018 Harmonogram Gr 2 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów
3 07.05.2018 Harmnogram Gr 3 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów
4  17.05.2018 Harmonogram Gr 4 Diagnoza Indywidulanych Potrzeb i Potencjałów
5 23.05.2018 Harmonogram GR 5 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów

ZADANIE 2: Poradnictwo specjalistyczne

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 17.07.2018 Harmonogram Gr 1 i Grupa 2 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog
2 26.07.2018  Harmonogram Gr 5 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog
3 26.07.2018 Harmonogram Gr 3 Poradnictwo Specjalistyczne – pedagog
4 26.07.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
5 26.07.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
6 03.08.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
7 08.08.2018 Harmonogram Gr 1 i G2 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
8 09.08.2018 Harmonogram Gr 5 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog aktualizacja 9.08.2018
9 14.08.2018 Harmonogram Gr 3 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
10 14.08.2018 Harmonogram Gr 5 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
11 22.08.2018 Harmonogram Gr 5 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
12 22.08.2018 Harmonogram Gr 3 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
13 22.08.2018 Harmonogram Gr 1 i 2 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
14 29.08.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja 29.08.2018
15 30.08.2018 Harmonogram Gr 1 i 2 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja 30.08.2018 r.
16 12.09.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog
17 19.09.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja 19.09.2018
18 21.09.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog aktualizacja harmonogramu 21.09.2018
19 22.09.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog aktualizacja 22.09
20 26.09.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog – aktualizacja harmonogramu 26.09.2018
21 27.09.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja harmonogramu 27.09.2018
22 05.10.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja harmonogramu 05.10.2018
23 11.10.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja harmonogramu 11.10.2018
24 23.10.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog aktualizacja harmonogramu 23.10.2018

ZADANIE 3: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 14.05.2018 POBIERZ
2 21.05.2018 POBIERZ
3 24.05.2018  POBIERZ
4 28.05.2018 POBIERZ

ZADANIE 4: Szkolenie kwalifikacji zawodowych

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1  22.05.2018 Harmonogram GR 1 Szkolenie kwalifikacji zawodowych
2  22.05.2018 Harmonogram szkolenia Gr 1 Moduł komputerowy
3  22.05.2018 Harmonogram szkolenia kwalifikacji zawodowych Gr 2
4  22.05.2018 Harmonogram szkolenia kwalifikacji zawodowych moduł komputereoy Gr 2
5 28.05.2018 Harmonogram Szkolenie kwalifikacji zawodowych Gr 4
6 28.05.2018 Harmonogram Gr 4 Szkolenie kwalifikacji zawodowych Moduł komputerowy
7 12.06.2018 Harmonogram GR 5 Szkolenie kwalifikacji zawodowych Jerutki
8 12.06.2018 Harmonogram-GR-5-Szkolenie-kwalifikacji-zawodowych-moduł-komputerowy-Jerutki
9 12.06.2018 Harmonogram GR 3 Szkolenie kwalifikacji zawodowych Janowo
10 12.06.2018 Harmonogram GR 3 Szkolenie kwalifikacji zawodowych – moduł komputerowy Janowo

Harmonogram egzaminów dla poszczególnych grup

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 12.07.2018  Harmonogram Egzamin kwalifikacji zawodowych Gr 1,Gr2,Gr4, Gr5
2 03.08.2018  Harmonogram GR 3 Egzamin kwalifikacji zawodowych – Janowo

HARMONOGRAM STAŻY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 13.07.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 16.07.2018
2 18.07.2018 Staż zawodowy harmonogram realizacji 18.07.2018 aktualizacja
3 23.07.2018 Staże zawodowy harmonogram reazliacji aktualizacja 23.07.2018
4 30.07.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 30.07.2018 aktualizacja
5 31.07.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 30.07.2018 aktualizacja Staże zawodowe harmonogram realizacji 31.07.2018 aktualizacja
6. 06.08.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 06.08.2018 aktualizacja
7. 13.08.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 13.08.2018 aktualizacja
8. 31.08.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 01.09.2018 aktualizacja