Dokumenty do pobrania

By | 26 października 2017

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Biuro projektu „Cel: ZATRUDNIENIE!”
ul. Stare Miasto 26, 82-200 Malbork

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Cel:ZATRUDNIENIE!” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych załączonych poniżej do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu).

Zespół projektu prosi aby do dokumentów rekrutacyjnych  dołączyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej.

 

Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosp.

Formularz zgłoszeniowy- Cel Zatrudnienie

oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie

Regulamin projektu– regulaminu nie trzeba drukować, należy się z nim zapoznać przed uzupełnieniem i dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (staż)

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.