Planowane Efekty Projektu

By | 17 października 2017

Projekt “Aktywni mimo barier” zakłada objęciem wsparciem 60 Uczestników/czek Projektu.

W ramach Projektu po opuszczeniu programu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób.
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 27 osób.
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 18 osób.