Planowane efekty Projektu

By | 16 października 2017

Projekt „Aktywni od zaraz!” zakłada objęcie wsparciem 48 Uczestników/czek Projektu.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

  • 60% (29 Uczestników Projektu) stanowić będą Kobiety,
  • wszyscy/tkie Uczestnicy/czki Projektu będą osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
  • osoby powyżej 50 roku życia oraz kobiety traktowane będą priorytetowo.

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu kwalifikacje uzyska min 50% Uczestników/czek Projektu, czyli min. 24 osoby, a pracę podejmie minimum 15 UP (w tym pracujący na własny rachunek).