Planowane efekty projektu

przez | 11 października 2017

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w Programie :

72 osoby (w tym 80%):

  • minimum 44 kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby powyżej 50 roku życia

Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnicy Programu :

  • uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje (65 UP w tym 39 kobiet, 26 mężczyzn)
  • podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie (40 UP w tym 24 kobiety, 16 mężczyzn )