Planowane efekty projektu

By | 12 września 2017

Projekt „Cel: ZATRUDNIENIE!” zakłada objęcie wsparciem 84 Uczestników Projektu.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

  • 60% (51 Uczestników Projektu) stanowić będą Kobiety,
  • 30% (25 Uczestników Projektu (16 Kobiet/9 Mężczyzn)) stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne,
  • 10% (9 Uczestników Projektu (6 Kobiet/3 Mężczyzn)) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • 10% (9 Uczestników Projektu (5 Kobiet/4 Mężczyzn)) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,
  • 49% ( 41 Uczestników Projektu)(24 Kobiet, 17 Mężczyzn)) stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu zatrudnienie uzyska min 38 Uczestników Projektu

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu kwalifikacje uzyska min 30 Uczestników Projektu