Aktualności

By | 12 września 2017

21.11.2018

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do końca projektu. Wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie prosimy o informowanie na bieżąco o sytuacji zawodowej.


09.10.2018

Szanowni Państwo,

Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.


30.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nastąpiła zmiana lokalizacji biura projektu. Nowa siedziba znajduję się przy ul. Stare Miasto 26, 82-200 Malbork.


14.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  dla grupy 6 w Malborku odbędzie się 20.09.2018  o godz. 17:00 egzamin, przy ul. Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork

Informujemy, iż  dla grupy 5 w Malborku odbędzie się 21.09.2018  o godz. 17:00 egzamin, przy ul. Stare Miasto 26, 82-200 Malbork


31.08.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpoczną kolejne osoby z dniem 01.09.2018 (7 osób)

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


24.08.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpoczną kolejne osoba z dniem 27.08.2018(2 osoby)

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


08.08.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpocznie kolejna osoba z dniem 09.08.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


27.07.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpoczną kolejne osoby z dniem 30.07.2018 (4 osoby) oraz 01.08.2018 (1 osoba)

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


25.07.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Opiekun osób starszych, realizowanego w Malborku, dla grupy 7:

Harmonogram szkolenie grupa 7

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


13.07.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpocznie kolejne osoby z dniem 16.07.2018 (2 osoby) oraz 17.07.2018 (3 osoby)

Informujemy także, iż 14.07.2018 odbędzie się egzamin dla grupy 4.

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


11.07.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  dla grupy 4 w Malborku odbędzie się 14.07.2018 (sobota) o godz. 10:00 egzamin, przy ul. Mickiewicza 28, 82-200 Malbork


09.07.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Opiekun osób starszych, realizowanego w Malborku, dla grupy 6:

Harmonogram szkolenie grupa 6

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


04.07.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpocznie kolejna osoba z dniem 05.07.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


02.07.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpocznie kolejna osoba z dniem 03.07.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


29.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpocznie kolejna osoba z dniem 01.07.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


25.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staże zawodowe rozpoczną kolejne 4 osoby z dniem 26.06.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


18.06.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Pośrednictwa pracy w ramach zadania 4 w Malborku dla grupy 6 oraz grupy 7

Harmonogram – Pośrednictwo – Grupa 6

Harmonogram – Pośrednictwo pracy Grupa 7

Informujemy również, że  staż zawodowy rozpocznie kolejna osoba z dniem 19.06.2018

Informujemy, iż 20.08.2018 egzamin odbędzie grupa 1.

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 4 spotkania po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: Pozyskanie ofert pracy. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z: -UP w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy -pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Każdy UP otrzyma min.2 oferty pracy.
  Uczestnik/ czka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

15.06.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Pracownik utrzymania czystości, realizowanego w Malborku, dla grupy 5:

Harmonogram szkolenie grupa 5

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.

Informujemy również, że staże zawodowe rozpoczną kolejne 2 osoby z dniem 18.06.2018


08.06.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Pośrednictwa pracy w ramach zadania 4 w Malborku dla grupy 5

Harmonogramy tego zadania  znajdują się poniżej:

Harmonogram – Pośrednictwo pracy – Grupa 5 II cz

Harmonogram – Pośrednictwo – Grupa 5

Informujemy również, że staże zawodowe rozpoczną kolejne 3 osoby z dniem 11.06.2018

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 4 spotkania po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: Pozyskanie ofert pracy. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z: -UP w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy -pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Każdy UP otrzyma min.2 oferty pracy.
  Uczestnik/ czka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

05.06.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Malborku dla grupy 6grupy 7 .

Harmonogramy tego zadania  znajdują się poniżej:

Harmonogram – Poradnictwo grupa 6

Harmonogram – Poradnictwo grupa 7

Informujemy również, iż 06.08.2018 odbędzie się egzamin dla grupy 2.

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym- spotkania indywidualne oraz 2 sesje grupowe po 2 godziny również z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP w wyniku którego nastąpi identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez UP.
  Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu.

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym- spotkania indywidualne oraz 2 sesje grupowe po 2 godziny również z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP w wyniku którego nastąpi identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez UP.
  Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu.

01.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staż zawodowy rozpocznie kolejna osoba  z dniem 04.06.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.

Informujemy również, iż 05.06.2018 odbędzie się egzamin dla grupy 3.


31.05.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staże zawodowe rozpoczną 23 osoby z dniem 01.06.2018.

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


25.05.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Pośrednictwa pracy w ramach zadania 4 w Malborku dla grupy 4

Harmonogram Pośrednictwo pracy- grupa 4

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 4 spotkania po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: Pozyskanie ofert pracy. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z: -UP w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy -pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Każdy UP otrzyma min.2 oferty pracy.
  Uczestnik/ czka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

21.05.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Pośrednictwa pracy w ramach zadania 4 w Czarne dla grupy 3

Harmonogram Pośrednictwo pracy- grupa 3

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 4 spotkania po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: Pozyskanie ofert pracy. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z: -UP w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy -pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Każdy UP otrzyma min.2 oferty pracy.
  Uczestnik/ czka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

14.05.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Pracownik biurowy z profesjonalną obsługą biura, realizowanego w Tczewie, dla grupy 4:

Harmonogram szkolenie grupa 4

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


11.05.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Indywidualnych Planów Działania w ramach zadania 1  w Malborku dla grupy 5:

Harmonogram – Poradnictwo- Grupa 5

Harmonogram – Poradnictwo- Grupa 5 cz II

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym- spotkania indywidualne oraz 2 sesje grupowe po 2 godziny również z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP w wyniku którego nastąpi identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez UP.
  Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu.

10.05.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Opiekun osób starszych, realizowanego w miejscowości Czarne, dla grupy 3 :

Harmonogram szkolenia grupa 3

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


27.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że staże zawodowe rozpoczną 2 osoby z dniem 01.05.2018

Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci 4 miesięcznego stażu zawodowego, badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.


23.04.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Pośrednictwa pracy w ramach zadania 4 w Wejherowie

Harmonogram – Pośrednictwo Pracy Grupa 2

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 4 spotkania po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: Pozyskanie ofert pracy. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z: -UP w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy -pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Każdy UP otrzyma min.2 oferty pracy.
  Uczestnik/ czka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

20.04.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji:

 1.                                           Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Czarnym

Harmonogram – Poradnictwo- Grupa 3

      2.                                              Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Malborku

Harmonogram – Poradnictwo- Grupa 4

      3.                                                   Pośrednictwo pracy w ramach zadania 4 w Lęborku

Harmonogram – Pośrednictwo Pracy Grupa 1

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym- spotkania indywidualne oraz 2 sesje grupowe po 2 godziny również z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP w wyniku którego nastąpi identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez UP.
  Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu.

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 4 spotkania po 1 godzinie z Pośrednikiem pracy

 • Proces doradczy: Pozyskanie ofert pracy. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z: -UP w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy -pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Każdy UP otrzyma min.2 oferty pracy.
  Uczestnik/ czka Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

12.04.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Pracownik biurowy z elementami fakturowania, realizowanego w Wejherowie, dla grupy 2 :

Harmonogram szkolenie grupa 2

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


06.04.2018

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram realizacji Szkolenia zawodowego -Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera i baz danych, realizowanego w Lęborku, dla grupy 1:

Harmonogram szkolenie grupa 1

Grupa Uczestników Projektu otrzyma 80 godzinne wparcie w postaci szkolenia zawodowego. Spotkania będą prowadzone średnio po 8h dziennie, średnio 10 spotkań. Po zakończeniu szkolenia nastąpi wydanie zaświadczeń (warunkiem jest zaliczony test końcowy oraz 80% obecności na zajęciach). Uczestnicy mają zapieniony zwrot kosztów przejazdu oraz catering .Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zawodowy po którym Uczestnik nabędzie kwalifikację.


28.03.2018

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych,pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.


21.03.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Wejherowie.

Harmonogram tego zadania  znajduje się poniżej:

Harmonogram – Poradnictwo- Grupa 2

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym- spotkania indywidualne oraz 2 sesje grupowe po 2 godziny również z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP w wyniku którego nastąpi identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez UP.
  Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu.

19.03.2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony w mediach społecznościowych! Zainteresowanych zapraszamy pod adres https://www.facebook.com/Cel-Zatrudnienie-1398895360222355/ gdzie znajdziecie informacje o projekcie i będziecie na bieżąco!

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu


15.03.2018

Miło nam poinformować, że ruszają Indywidualne Plany Działania w ramach zadania 1  w Lęborku.

Harmonogram tego zadania  znajduje się poniżej:

Harmonogram – Poradnictwo Grupa 1

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 2 spotkania po 2 godziny z Doradcą zawodowym- spotkania indywidualne oraz 2 sesje grupowe po 2 godziny również z Doradcą zawodowym.

 • Proces doradczy: pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP w wyniku którego nastąpi identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez UP.
  Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu.

14.02.2018

Szanowni Państwo

Na stronie projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania znajduje się  Regulamin projektu.

Znajdziecie w nim Państwo odpowiedzi na wiele pytań jakie kierują potencjalni Kandydaci do Zespołu Projektu.


08.01.2018

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymywaniem wielu zgłoszeń rekrutacyjnych od osób pozostających bez zatrudnienia, Zespół Projektu przypomina, że grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zarejestrowane u Urzędzie Pracy oraz posiadające 30 lat i więcej z powiatów objętych wsparciem w projekcie.


21.12.2017

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Cel: ZATRUDNIENIE!”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.


23.11.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Cel: ZATRUDNIENIE!”. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Wzory dokumentów dla osób zgłaszających chęć udziału w projekcie znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.


12.10.2017

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Cel: ZATRUDNIENIE!”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.


18.09.2017

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projekt ” Cel: ZATRUDNIENIE!”

Plakat cel zatrudnienie-1

 

Plakat cel zatrudnienie


15.09.2017
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie
„Cel: ZATRUDNIENIE!”

Działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne  z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego oraz zasadami unijnymi, w tym:

 • zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • zasadą projektowania uniwersalnego.

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Na wszelkie pytania chętnie odpowie kadra projektu. ZAPRASZAMY!!!


12.09.2017

Szanowni Państwo,
informujemy o trwającej rekrutacji do projektu „Cel: ZATRUDNIENIE!” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Liczba miejsc ograniczona!

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.

 

Pytania proszę kierować pod adres e-mail: celzatrudnienie@okcjo.com.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 699 670 226. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Państwu Kadra Projektu.