HARMONOGRAMY

By | 1 września 2017

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 1:
PORADNICTWA ZAWODOWEGO – Identyfikacji umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 20.11.2017 Zamość. Grupa 1
2 20.11.2017 Zamość. Grupa 2
3 20.11.2017 Lublin. Grupa 3
4 28.11.2017 Lublin. Grupa 4
5 04.12.2017 Lublin. Grupa 5
6  22.12.2017 Lublin. Grupa 6
7  11.01.2018 Lublin. Grupa 7

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 2:
Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 10.01.2017 Zamość. Grupa 1
2 10.01.2017 Zamość. Grupa 2
3 25.01.2017 Lublin. Grupa 3
4 22.01.2017 Lublin. Grupa 4
5 08.01.2017 Lublin. Grupa 5
6 20.02.2018  Lublin. Grupa 6
7  06.03.2018  Lublin. Grupa 7

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 3:
SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 12.01.2018 Zamośc. Grupa 1
2 12.01.2018 Zamość. Grupa 2
3 10.01.2018 Lublin. Grupa 3
4 17.01.2018 Lublin. Grupa 4
5 08.01.2018 Lublin. Grupa 5
6 19.01.2018 Lublin. Grupa 6
7  06.02.2018  Lublin. Grupa 7

EGZAMINY:

Grupa 1: 15.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 15:30 na ul. Przemysłowej 4 w Zamościu
Grupa 2: 05.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 11:00 na ul. Przemysłowej 4 w Zamościu
Grupa 3: 01.03.2018 (czwartek) o godzinie 11:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 4: 19.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 15:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 5: 01.03.2018 (czwartek) o godzinie 12:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 6: 19.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 17:30 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 7: 01.03.2018 (czwartek) o godzinie 10:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie

HARMONOGRAM STAŻY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 – 7 29.03.2018 POBIERZ