Aktualności

przez | 18 sierpnia 2017

góra strony

15.11.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że ostatnia planowana grupa nr 25 w Gdańsku rozpoczęła szkolenie z języka angielskiego. Życzymy sukcesów w nauce! Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja na szkolenia językowe w ramach projektu dobiegła końca.

10.10.2018 r.

Zespół Projektu przypomina o trwającej rekrutacji na szkolenie TIK, które jest niepowtarzalną szansę na nabycie/zwiększenie kompetencji/kwalifikacji komputerowych niezbędnych na rynku pracy. Udział w szkoleniu komputerowym kończy się egzaminem zewnętrznym, który umożliwia zdobycie certyfikatu ECCC. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

03.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na szkolenia językowe  powoli zmierza ku końcowi. Aktualnie w trakcie formowania są ostatnie cztery 12-osobowe grupy. Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze złożenie dokumentów rekrutacyjnych. Jednocześnie przypominamy, że nadal trwa rekrutacja na szkolenia komputerowe w ramach projektu.


09.08.2018 r.

Przypominamy o możliwości przystąpienia do szkolenia komputerowego w ramach projektu. Sprawna obsługa komputera jest niezbędna na rynku pracy, przekłada się na korzyści finansowe, awans zawodowy, jak i ułatwia codzienne funkcjonowanie w życiu prywatnym. Szkolenie komputerowe w ramach projektu zakłada 78 godzin lekcyjnych obejmujących swoją tematyką 5 obszarów: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. Przewidziano 3 poziomy zaawansowania do wyboru: A/B/C. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu.


30.07.2018 r.

Zespół Projektu informuje, że w ramach projektu nie będzie już prowadzona rekrutacja na szkolenia z języka francuskiego oraz języka niemieckiego. Jednocześnie została zwiększona liczba Uczestników Projektu objętych wsparciem w postaci szkolenia z języka angielskiego do 300 osób. Zachęcamy do kontaktu w celu zapisu na szkolenia.


03.07.2018 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0132/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach A1-C2 w maksymalnej ilości 120 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: furtkdosukcesu@okcjo.com.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….


17.06.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że wsparciem w postaci szkolenia językowego z języka angielskiego zostało objętych już 180 osób w ramach Projektu! Przypominamy o najbliższych egzaminach zewnętrznych, umożliwiających zdobycie certyfikatu TGLS: egzamin dla grupy 3 Rumia odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 16:15 w miejscu zajęć, a grupa 5 Gdańsk przystąpi do egzaminu w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 18:00 również w miejscu zajęć.


20.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30.09.2018 r. Przypominamy, że w ramach projektu można wziąć udział w szkoleniu językowym z języka angielskiego, ale również z języka niemieckiego oraz języka francuskiego. Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego z pewnością pozwoli wyróżnić się na rynku pracy – zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.


24.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy o rozszerzeniu grupy docelowej projektu. Projekt jest skierowany do 360 osób (216 kobiet i 144 mężczyzn), w tym min. 180 osób pracujących w sektorze mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w rekrutacji również osoby, które nie są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


03.04.2018 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0132/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych oraz francuskiego np. Cosmopolite lub równoważnych na poziomach A1-C2 w maksymalnej ilości 240 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: furtkdosukcesu@okcjo.com.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Język niemiecki:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Język francuski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….


28.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy rodzinnej, świątecznej atmosfery przy wielkanocnym stole. Niech ten czas będzie pełen radości i doda Państwu energii do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zespół Projektu

22.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymywaniem wielu zgłoszeń rekrutacyjnych od osób pozostających bez zatrudnienia, Zespół Projektu przypomina, że grupę docelową projektu stanowią wyłącznie pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.


 

25.01.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że kolejne grupy rozpoczęły udział w szkoleniach językowych w ramach projektu. Aktualnie trwają zajęcia z j. angielskiego dla grup z Rekowa Górnego, Rumi oraz Gdańska. Zachęcamy do udziału w procesie rekrutacji.


03.01.2018 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0132/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych oraz francuskiego np. Cosmopolite lub równoważnych na poziomach A1-C2 w maksymalnej ilości 252 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: furtkdosukcesu@okcjo.com.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Język niemiecki:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Język francuski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….


22.12.2017 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, by ten świąteczny czas był pełen radości, szczęścia i rodzinnej atmosfery. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu spełnienie wszelkich marzeń i planów.

Jednocześnie przypominamy o trwającej rekrutacji do Projektu.


27.11.2017 r.

W związku z przedłużeniem rekrutacji do Projektu zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby pełnoletnie zamieszkujące województwo pomorskie, które pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych.

Udział w projekcie to szansa na nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji językowych lub/i komputerowych niezbędnych na rynku pracy!


 

19.10.2017 r.

Informujemy, że pierwsze szkolenie z języka angielskiego planowane jest w Rekowie Górnym.
Jednocześnie przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do Projektu. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.


04.10.2017 r.

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0132/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych oraz francuskiego np. Cosmopolite lub równoważnych na poziomach A1-C2 w maksymalnej ilości 300 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: furtkdosukcesu@okcjo.com.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Język niemiecki:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Język francuski:
Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….
Poziom C2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….


18.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

plakat Kompetencje jezykowe i komputerowe furtka do sukcesu

 


 

18.08.2017 r.

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu:
“Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym.