Rozeznanie rynku

przez | 5 lipca 2017

09.10.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego, w ramach realizacji projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” nr projektu RPOP.07.02.00-16-0021/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. egzaminu zewnętrznego dla 72 UP, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe, prowadzącego do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, w okresie od 10.2017 r. do 12.2017 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

Zapraszamy do składania wycen.

Szczegóły w pliku załączonym poniżej:

 

rozeznanie rynku egzamin

09.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu„Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” nr projektu RPOP.07.02.00-16-0021/16, planuje zrealizowanie na terenie województwa opolskiego, w powiecie nyskim, indywidualnych zajęć: Indywidualne Plany Działania (IPD)oraz Poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP), w okresie 08.2017-09.2017r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale potrzebne do przeprowadzenia ww. wsparcia (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na ww. zajęcia indywidualne dla maksymalnie 12 UP, w łącznym max wymiarze 120 godzin zegarowych.
Zapraszamy do składania wycen.

Szczegóły w pliku załączonym poniżej:

rozeznanie rynku – najem sali

07.09.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” nr projektu RPOP.07.02.00-16-0021/16,   planuje zrealizowanie na terenie województwa opolskiego, w powiatach:   nyskim, prudnickim i brzeskim indywidualnych zajęć: Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz Poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP), w okresie 09.2017-11.2017r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale potrzebne do przeprowadzenia ww. wsparcia (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na ww. zajęcia indywidualne dla 3 grup liczących maksymalnie po 12 UP, w łącznym max wymiarze 120 godzin zegarowych na 1 grupę.

Zapraszamy do składania wycen.
Szczegóły w załączniku.

 rozeznanie rynku – najem sali

19.09.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu  „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” nr projektu RPOP.07.02.00-16-0021/16,  planuje zrealizowanie na terenie województwa opolskiego USŁUGI, tj. indywidualnych zajęć: Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz Poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu (UP), w okresie 09.2017-11.2017r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale potrzebne do przeprowadzenia ww. wsparcia (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na ww. zajęcia indywidualne dla 2 grup liczących maksymalnie po 12 UP, w łącznym max wymiarze 120 godzin zegarowych na każdą 1 grupę tj. max 240 h.

Zapraszamy do składania wycen.
Szczegóły w załączniku.

rozeznanie rynku – najem sali