O projekcie

przez | 5 lipca 2017

Projekt “Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy – bezrobotnych (o I lub II profilu pomocy) / poszukujących pracy zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego w powiecie: brzeskim, głubczyckim, namysłowskim, nyskim lub prudnickim i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Kobiety (min 60% UP – tj. co najmniej 44 kobiety),
 • Osoby z niepełnosprawnościami (min. 5%, tj. co najmniej 4 osoby, w tym min. 3 kobiety
  i 1 mężczyzna),
 • Osoby w wieku powyżej 50 roku życia (min. 20% tj. co najmniej 16 osób, w tym min. 10 kobiet oraz 6 mężczyzn),
 • Osoby długotrwale bezrobotne (min. 20% – tj. 17 osób, w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn).
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami (min. 50% – tj. o najmniej 36 osób, w tym 22 kobiety
  i 14 mężczyzn)

Celem projektu jest większa aktywność zawodowa u 72 osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do jednej z powyższych grup, poprzez objęcie ich wsparciem w postaci:

 • Indywidualnych Planów Działania, pozwalających na sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych i określenie ścieżki zawodowej;
 • Poradnictwa zawodowego;
 • Szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników;
 • Staży zawodowych;
 • Kompleksowego Pośrednictwa Pracy.