Cykl szkoleniowy

przez | 5 lipca 2017
  1. Indywidualne Plany Działania, pozwalające na sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych i zawodowych oraz określenie ścieżki zawodowej poprzez indywidualną diagnozę oraz stworzenie IPD – 3 spotkania po 2 godz./UP, łącznie 6 godz./UP.
  2. Poradnictwo zawodowe, które przyczyni się do rozwoju kariery zawodowej, poprze jej dokładne zaplanowanie oraz umiejętność rozwiązywania problemów zaw. – 2 spotkania po
    2 godz./UP, łącznie 4 godz./UP.
  3. Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników, zakończone egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe – 6 grup
    12-osobowych; 10 spotkań po 8 godz./UP, łącznie 80 godz. lekcyjnych/ UP.
  4. Staże zawodowe powiązane z tematyką odbytego szkolenia zaw. – 3 miesiące, 40 godz. tygodniowo i 8 godz. dziennie (w przypadku osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – 35 godz. tygodniowo i 7 godz. dziennie).
  5. Pośrednictwo Pracy, mające na celu przygotowanie Uczestników/czki do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, poprzez tworzenie dokumentów aplikacyjnych i odpowiedni dobór ofert pracy – 5 spotkań po 2 godz./UP, łącznie 10 godz./UP.